Don't Miss
Home » Wiadomości » Problem dzikich wysypisk śmieci

Problem dzikich wysypisk śmieci

W ubiegłym miesiącu Zakład Usług Komunalnych zlikwidował na zlecenie Gminy Dębno ponad 50 nielegalnych wysypisk śmieci. W ciągu ostatniego roku problem tak zwanych dzikich wysypisk, znajdujących się na terenie naszej gminy, nasilił się. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie ze sobą ten proceder.

Nielegalne wysypiska śmieci to nie tylko dodatkowe koszty ponoszone przez gminę, a w konsekwencji przez mieszkańców. To również poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nieprawidłowo składowane i niezabezpieczone śmieci powodują przedostawanie się toksycznych substancji do gleby i wód gruntowych, co może doprowadzić do skażenia wody pitnej nawet w miejscach znacznie oddalonych od źródła problemu. W tego typu odpadach rozwijają się wirusy i bakterie, a zawarte w nich związki metali ciężkich prowadzą do zatrucia okolicznej flory i fauny. Powstający w wyniku rozkładu śmieci biogaz może być także przyczyną pożarów.

Pomimo teoretycznie zwiększającej się, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy, świadomości ekologicznej, nie przekłada się to na konkretne działania. Przykładem są nie tylko pojawiające się dzikie wysypiska śmieci, ale również zmniejszająca się ilość posegregowanych odpadów. Dlatego apelujemy o zachowanie świadomości ekologicznej nie tylko przy przekazywaniu wiedzy innym, ale też w naszych codziennych działaniach.

ug