Don't Miss
Home » Wiadomości » Programy zdrowotne w Powiecie Brzeskim

Programy zdrowotne w Powiecie Brzeskim

Powiat Brzeski kontynuuje w 2016 roku realizację programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Program jest współfinansowany ze środków samorządu Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz pięciu gmin z terenu Powiatu Brzeskiego. W sumie na jego realizację przeznaczono ponad 145 tysięcy złotych. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez prowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

W tym roku szczepieniem przeciwko zakażeniom pneumokokowym będą objęte dzieci urodzone w latach 2013-2016 (które nie ukończyły 3 lat) Program będzie realizowany do 6 grudnia 2016 r. lub wyczerpania szczepionek. W sumie do rozdysponowania wśród dzieci Powiatu będzie ponad 500 szczepionek.

Szczepienia w Powiecie Brzeskim będą realizowane przez następujących realizatorów:
1) Gmina Brzesko – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68;
2) Gmina Czchów – Dariusz Drożdż „DARMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-860 Czchów ul. Sądecka 183;
3) Gmina Dębno – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68;
4) Gmina Gnojnik – „Centrum Medycyny Rodzinnej” s.c. Ewa Cierniak -Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz, 32-864 Gnojnik 537;
5) Gmina Iwkowa – Beata Witowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIELOMED”, 33-311 Wielogłowy 45.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzane jest po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację.  Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić  się z książeczką zdrowia dziecka.
Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz współfinansowany z budżetu Powiatu Brzeskiego oraz budżetów:  Gminy Brzesko, Gminy Dębno, Gminy Gnojnik, Gminy Czchów i Gminy Iwkowa.

W bieżącym roku Powiat Brzeski po raz pierwszy będzie również realizował program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który skierowany jest do dziewcząt w wieku 13 lat (urodzone w 2003 r.).

Program szczepień przeciwko zakażeniom HPV będzie realizowany w Gminie Czchów (Dariusz Drożdż „DARMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-860 Czchów ul. Sądecka 183;) oraz w Gminie Iwkowa  ( Beata Witowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIELOMED”, 33-311 Wielogłowy 45).  Trwa procedura związana z wyborem realizatora programu w Gminie Brzesko i Dębno.

Realizacja powyższych programów dotyczy upowszechniania szczepień ochronnych tzw. zalecanych, co oznacza niefinansowanych ze środków publicznych, przyczyniających się do zapobiegania schorzeniom o istotnym znaczeniu epidemiologicznym. Jednocześnie przyjęty sposób wdrażania programów umożliwia poprawę wzajemnej koordynacji działań jednostek samorządu terytorialnego i poprawę współdziałania dla poprawy stanu zdrowia populacji.

sp