Nie przegap
Strona główna » Region » II tura rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

II tura rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

PWSZ_studenci FOT. M.CyganTo dobra informacja dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o kontynuacji nauki po zdaniu egzaminu dojrzałości. Wzorem lat ubiegłych, PWSZ w Tarnowie przeprowadzi dodatkowy nabór na studia w dniach od 1 do 17 września.

Na chętnych czekają wolne miejsca na wszystkich kierunkach. Ich liczba uzależniona jest jednak od zainteresowania nimi w pierwszej turze rekrutacji.

PWSZ w Tarnowie jest – zgodnie z oficjalną informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najchętniej wybieraną zawodową uczelnią wyższą w Polsce. Oferuje naukę na 17 kierunkach, 29 specjalnościach – działających w ramach sześciu Instytutów.

– Popularność naszej Uczelni wynika z obecności wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, współpracy z przemysłem oraz innymi instytucjami regionalnymi, bardzo dobrej bazy lokalowej i laboratoryjnej – mówi Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Jednym z kierunków, na który zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja jest Inżynieria Materiałowa. Charakteryzuje się on dużą ilością zajęć praktycznych i laboratoryjnych. Studenci biorą udział w dodatkowych ćwiczeniach, czy projektach badawczych. To efekt wprowadzenia tzw. praktycznego profilu kształcenia i zmodyfikowanego programu. Dzięki temu, młodzi ludzie zyskają wiedzę i umiejętności szczególnie często poszukiwane przez pracodawców.

– To ułatwia płynne wejście na coraz bardziej wymagający rynek pracy – mówi prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka, Kierownik Zakładu Technologii Materiałów PWSZ w Tarnowie.

Program profilu praktycznego przewiduje ponadto większą ilość zajęć praktycznych (laboratoria, projekty, seminaria), wyjazdy technologiczne studentów do wiodących w regionie zakładów przemysłowych i wydłużone do trzech miesięcy praktyki zawodowe.

Innymi atutami PWSZ w Tarnowie, w której studiuje obecnie ponad 4 tys. młodych ludzi, są szerokie kontakty międzynarodowe dające możliwość wyjazdów zagranicznych, nowoczesny kampus z najlepszą w mieście halą sportową, kryta pływalnia, czy dobrze wyposażoną biblioteka.

Uczelnia dysponuje ponadto własnym Domem Studenta, w którym znajduje się 170 miejsc w pokojach o wysokim standardzie, a studenci mogą korzystać z przyjaznego systemu stypendiów – socjalnych, naukowych i rektorskich.

Studiowanie w PWSZ to jednak nie tylko nauka. W Uczelni działa samorząd studencki, liczne koła naukowe, sekcje sportowe skupione w Klubie Uczelnianym AZS, czy otwarte na wszystkich duszpasterstwo akademickie.

Wszystkie potrzebne podczas procesu rekrutacji informacje znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl oraz pod nr tel. 14 63 16 666.

PWSZ TARNÓW