Nie przegap
Strona główna » Region » Przedsiębiorcy pomagają projektować praktyczne kierunki kształcenia studentów PWSZ

Przedsiębiorcy pomagają projektować praktyczne kierunki kształcenia studentów PWSZ

znak_grafczny_pwsz_w_tarnowie___2015Biuro Karier, Projektów i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rozpoczęło badania fokusowe wśród tarnowskich przedsiębiorców, właścicieli i kadry menedżerskiej firm z kilku branż – na początek – związanych głównie z szeroko rozumianą techniką. Ich sugestie będą przydatne podczas opracowywania nowych programów kształcenia związanych z wprowadzaniem w PWSZ profili praktycznych. – Wszystko po to, aby nasi absolwenci, jak najlepiej wpisywali się w potrzeby pracodawców – przekonuje pomysłodawczyni badań, Lucyna Krzemińska z BKPiW.

Pierwszym kierunkiem zbadanym wspólnie z zaproszonymi do udziału przedstawicielami firm była „Elektronika i telekomunikacja”. – Aby „wypuszczać” absolwentów, którzy bezboleśnie wejdą na rynek pracy, musimy wsłuchać się w głos ich potencjalnych pracodawców. Tylko w takim przypadku będziemy w stanie spełnić oczekiwania względem przygotowania ich przyszłych pracowników – wyjaśnia Lucyna Krzemińska, szefowa BKPiW.

– To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że uczelnia zdecydowała się na tego typu badania, gdyż mogą one przynieść korzyści wszystkim stronom. Przede wszystkim studentom, którzy będą lepiej przygotowani do pracy i w konsekwencji łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie, po drugie pracodawcom, do których trafi po studiach pracownik wyposażony w wiedzę, jakiej potrzebują, a po trzecie także i samej uczelni, która – dzięki naszemu doświadczeniu – pogłębi swoją wiedzę rynkową – uważa uczestnik badań, Łukasz Schab, menedżer operacyjny firmy IQCST Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne. – Najważniejsze dla mnie, by trafiający do nas absolwenci posiadali umiejętność zdobywania i szybkiego przyswajania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych – dodaje.

– Głos przedsiębiorców i specjalistów zaproszonych przez nas do udziału w badaniu jest cenny m.in. dlatego, że rozmawiamy z ludźmi z branży, którzy nie tylko mają wiedzę specjalistyczną, ale i spotykają się z naszymi absolwentami, znają ich mocne i słabe strony – tłumaczy Lucyna Krzemińska.

– Najważniejsze jest to, że dzięki badaniu dochodzi do dwukierunkowej wymiany informacji. Nie jest tajemnicą, że w Tarnowie brakuje dobrze przygotowanych „technicznych rąk do pracy”. Tego typu działania mogą to zmienić – mówi Dominik Giża, prezes firmy Softcom. – Mam nadzieję, że efektem będzie nie tylko wyższy poziom absolwentów opuszczających mury PWSZ, ale także ściślejsza współpraca pomiędzy uczelnią, a firmami z branży – przy praktykach, badaniach, czy wspólnych projektach – dodaje.

– Jestem pewny, że badania przyniosą uczelni korzyści. Brałem udział w tego typu przedsięwzięciach wcześniej, ale dopiero w Tarnowie poczułem, że to ma sens – mówi Andrzej Turak z firmy Skamer. – Wiem, że ich opracowanie będzie czaso- i pracochłonne, ale dzięki temu możemy sprawić, że uczelnia zbliży się do przemysłu, nie będzie oderwanym bytem akademickim – tłumaczy.

Przedstawiciele BKPiW planują badania fokusowe także na trzech innych kierunkach: inżynierii materiałowej, informatyce i fizjoterapii. Po ich zakończeniu wyniki zostaną opracowane, a wnioski – w formie raportu – przekazane władzom uczelni. Wszystko po to, by wspomóc proces projektowania zmian i płynnego przechodzenia na wspomniane praktyczne profile kształcenia.

PWSZ