Don't Miss
Home » Wiadomości » Przyborów / Nowa droga do terenów inwestycyjnych już gotowa

Przyborów / Nowa droga do terenów inwestycyjnych już gotowa

Odbiorem końcowym w dniu 3 grudnia 2019 r. zakończono realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie”. W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy ciąg komunikacyjny o długości 1556 metrów i szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami o szerokości 2×1 metr przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami 2×0,75 metra. Wykonawcą zadania była firma Usługi Melioracyjno – Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka, a koszt realizowanych robót budowlanych zamknął się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote.

– Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Nowa droga wyprowadzi ruch pojazdów ciężarowych z okolicznych firm i kopalni kruszyw poza mocno eksploatowane drogi powiatowe przebiegające przez zabudowę Borzęcina – Borku, Przyborowa oraz w kierunku Łazów i pozwoli na bezpośrednie włączenie tego ruchu w drogę wojewódzką 768. Ponadto tereny przyległe do budowanego odcinka zyskają układ komunikacyjny, pozwalający na lokowanie tam kolejnych inwestycji przemysłowo-usługowych. Co istotne, nowa droga podniesie wartość, stanowiących własność prywatną przyległych działek – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji zadania łącznie z projektem i wycinką drzew zamknął się kwotą 4 miliony 403 tysiące 742 złote. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 miliony 112 tysięcy 600 złotych. W realizacji inwestycji partycypowały finansowo podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp z o.o.

Nowo wybudowana droga zostanie oddana do użytku za kilka tygodni.

Galeria zdjęć <==


[tell] / borzecin.pl