Don't Miss
Home » Sport » Siłownia typu street workout w Szczurowej

Siłownia typu street workout w Szczurowej

Zakończyły się prace związane z modernizacją kompleksu sportowego w miejscowości Szczurowa. W ramach realizowanej przez samorząd Gminy Szczurowa inwestycji powstał nowoczesny obiekt typu street workout. Zakres wykonanych prac polegał między innymi na: wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej pod skateparkiem na nawierzchnię betonową oraz położeniu nowej nawierzchni z poliuretanu wraz z podbudową i drenażem pod street workout oraz montażem zestawu urządzeń do treningu siłowego. Ponadto zamontowana została lampa ledowo – solarna oraz elementy małej architektury.

Wykonanie tego zadania z pewnością wpłynie na zwiększenie oferty sportowo – rekreacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Modernizacja kompleksu sportowego w Szczurowej została sfinansowana w części ze środków pozyskanych w bieżącym roku kalendarzowym z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa MIRS”. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Szczurowa.

Galeria zdjęć obiektu <==


UG Szczurowa / szczurowa.pl