Don't Miss
Home » Wiadomości » Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

Kolejna grupa seniorów ukończyła kursy przeprowadzane w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Program ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, którzy chętnie i licznie korzystają z zajęć organizowanych przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach szkoleń seniorzy uczestniczyli w 15 spotkaniach przeprowadzonych w wymiarze po 3 godziny lekcyjne oraz w 3 spotkaniach animacyjnych po 2 godziny lekcyjne, mających na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące obsługi tabletu, korzystania z Internetu, podstaw obsługi edytora tekstu, czy tez arkusza kalkulacyjnego oraz wielu innych zagadnień przydatnych przy korzystaniu z technologii informacyjnych.

Wszyscy uczestnicy, którzy zakończyli szkolenie otrzymali certyfikaty, pakiet materiałów szkoleniowych, a także tablety, z których korzystali w czasie spotkań.

– Niezmiernie miło mi wręczyć Państwu certyfikaty ukończenia kursu przeprowadzanego w ramach projektu „Małopolski E-senior” – powiedział Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski do zgromadzonych Seniorów, dodając – Jestem przekonany, że wiedza zdobyta w czasie zajęć ułatwi Państwu poruszanie się w świecie Internetu.

Galeria zdjęć <==

gminadebno.pl