Don't Miss
Home » Wiadomości » Ratujemy cenne arcydzieła małej architektury sakralnej

Ratujemy cenne arcydzieła małej architektury sakralnej

Gmina Dębno, co roku stara się o pozyskanie dofinansowania umożliwiającego poprawienie stanu kolejnych cennych arcydzieł małej architektury sakralnej wpisanych w obraz naszych sołectw. Przydrożne kapliczki, figury i krzyże stanowią nie tylko element polskiego krajobrazu, ale są również przykładem dziedzictwa narodowego, o które powinniśmy dbać, aby kolejne pokolenia mogły doceniać ich piękno.

W ramach tegorocznej edycji konkursu Kapliczki Małopolski 2019, który organizowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego, Gmina Dębno uzyskała dofinansowanie na remont kolejnej przydrożnej kapliczki. Tym razem kompleksowo odnowiona zostanie figura św. Stanisława BM z 1851 r. znajdująca się na terenie sołectwa Doły.

Kapliczka, o której mowa powyżej, jest kamienną kapliczką wykonaną z piaskowca, przedstawia ona postać świętego Stanisława ze Szczepanowa, który ustawiony jest na zdobionym kapitelu i prostej kolumnie.

Ukończenie prac konserwatorskich zaplanowane zostało na październik bieżącego roku. Gminie Dębno przyznano na remont konserwatorski 16 tysięcy złotych i jest to jedna z wyższych dotacji w tegorocznej edycji konkursu.

Troska o kapliczki jest przejawem troski o dziedzictwo lokalne. Sukcesywnie staramy się remontować kolejne kapliczki – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dodając – Stan kapliczki św. Stanisława zlokalizowanej w Dołach wymaga niezbędnej odnowy bowiem figura nie stoi stabilnie, widoczne są ogromne ubytki. Ponadto erozja kamienia spowodowana jego budową, jak i działaniem atmosfery, nie tylko spowodowała nieodwracalne uszkodzenia formy, ale postępuje nadal, więc jest to ostatni moment, aby zahamować ten proces i uchronić figurę przed całkowitym zniszczeniem. 

ug