Don't Miss
Home » Wiadomości » Remiza w Borzęcinie Górnym do modernizacji

Remiza w Borzęcinie Górnym do modernizacji

Resize of Widok 5_092 miliony 700 tysięcy złotych brutto, tyle według kosztorysu inwestorskiego będzie kosztować rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2015 gmina Borzęcin opracowała projekt dla realizacji zadania, a przed kilkoma tygodniami uzyskała pozwolenie budowlane. W ramach inwestycji powstaną nowe stanowiska garażowe dla pojazdów OSP, sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla korzystających z obiektu, w tym świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zagospodarowany zostanie teren w centrum miejscowości.

– W ramach estetyzacji centrum miejscowości, rozebrany zostanie budynek byłej „masarni” w Borzęcinie. W jego miejsce pojawi się plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi przylegający do projektowanego budynku – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Rozbudowa remizy polegać będzie na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową. W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne.

Budynek, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na co zarówno świadczeniobiorcy, jak i prowadzone kontrole niejednokrotnie zwracały uwagę. Ponadto druhowie z jednostki OSP Borzęcin Górny, która jako jedyna z gminy funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym borykają się z problemem niewystarczającej bazy garażowej dla pojazdów i sprzętu. Na stanie jednostki znajdują się cztery samochody: ciężki, średni oraz dwa lekkie, w tym jeden ratownictwa technicznego. Ponadto jednostka OSP od 2015 roku wyposażona jest w łódź ratownictwa wodnego.

Jak zgodnie podkreślają samorządowcy, istnieje konieczność zabezpieczenia bazy adekwatnej do potrzeb OSP,  dostosowania budynku do obowiązujących przepisów i norm oraz obowiązujących standardów. W efekcie prowadzonych przy obiekcie prac, zyskać ma również wizerunek centrum Borzęcina gdzie pojawi się nowy plac i miejsca postojowe, mała architektura, zieleń i ogrodzenie.

ug