Don't Miss
Home » Wiadomości » Remonty dróg – Dębno

Remonty dróg – Dębno

Najdalej do końca czerwca wyremontowane zostaną cztery odcinki dróg, które zostały uszkodzone wskutek ulewnych deszczów w ubiegłym i w 2009 roku. Gmina wyda na ten cel blisko 280 tys. zł.

Przetarg na wykonanie robót nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Ofertę złożyła tylko jedna firma: PDM w Brzesku. Zaproponowana przez nią cena wynosząca niesełna 278 tys. zł była nieco ponad 12 tys. zł niższa od kwoty, jaką samorząd przeznaczył na remont. W praktyce oznacza to, że przetarg jest ważny i niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Do remontu są cztery odcinki dróg: „Świętochowska Góra” w Niedźwiedzy o długości 310 metrów, „Dębczak” w Dębnie o długości 400 metrów, „Stara Droga” w Dołach o długości 330 metrów i Łoniowa – Jaworsko o długości 300 metrów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny zostać zakończone w ciągu 50 dni od podpisania umowy. Zakładając, że nie będziemy mieli do czynienia z nadzyczajnymi okolicznościami można przyjąć, że finał prac nastąpi w czerwcu.

Gamar