Don't Miss
Home » Wiadomości » Remonty w szkołach i przedszkolach

Remonty w szkołach i przedszkolach

_IGP6346Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Borzęcin przystąpili do nauki w wyremontowanych w okresie wakacyjnym obiektach. Prace prowadzono w kilku placówkach oświatowych m.in. w zespołach szkół: w Borzęcinie Górnym, Przyborowie i w Bielczy, w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym oraz w przedszkolach w Bielczy i w Borzęcinie Górnym. Łączna wartość nakładów na realizowane zadania zamknęła się kwotą ponad 170 tysięcy złotych.

– W trzech placówkach wykonano roboty budowlane w ramach dostosowania obiektów do aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W Publicznym Przedszkolu w Bielczy i Zespole Szkół w Przyborowie wykonano instalacje oddymiania i napowietrzania, natomiast w budynku Zespołu Szkół w Borzęcinie wydzielono, w myśl przepisów przeciwpożarowych, pomieszczenia przedszkola – przybliża zakres prac Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Ponadto w ramach prowadzonych remontów wymieniono w niezbędnym zakresie okna, zainstalowano zabudowę aluminiową przejść, zamontowano hydranty, drzwi przeciwpożarowe i lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Dla potrzeb poprawy funkcjonalności placówki oświatowej w Borzęcinie Górnym wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym związana z zapewnieniem zaplecza higieniczno-sanitarnego dla dzieci i personelu szkoły”. Roboty budowlane w tym zakresie zostaną wykonane w roku 2016.

Prowadzone w okresie wakacyjnym w obiektach oświatowych prace obejmowały również remonty sanitariatów, malowanie sal, remonty instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy mebli.

ug

One comment