Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Równać Szanse – Konkurs Grantowy

Równać Szanse – Konkurs Grantowy

Do 11 października 2011 r. biblioteki publiczne i domy kultury z terenów wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dotacje w ramach Programu „Równać Szanse 2011”. Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosiła Fundacja Dzieci i Młodzieży. O dotacje w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się gminne domy kultury i gminne biblioteki z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Projekty muszą być minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Projekty powinny:
– zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;
– włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
– angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– tworzyć spójny cykl działań.

Szczegółowe informacje o Regionalnym Konkursie Grantowym, zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania formularza wniosku dostępne są na stronie Programu „Równać Szanse”.

Projekty zrealizowane na terenie Powiatu Brzeskiego w ramach programu „Równać Szanse” w okresie 10 lat funkcjonowania programu:

Dyfuzja barw, form, faktur, czyli Sztuka młodych na rozdrożach /     Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach – RS 2003

Europejska wioska – kurs języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych / OSP Szczepanów – RS 2004

–  Aby słowo zamienić w czyn…, czyli od dziennikarza do wolontariusza / Zespół Szkół w Czchowie – RS 2006

rownacszanse.pl / IB

Podobne artykuły

„%RELATEDPOSTS%”