Don't Miss
Home » Kultura » Tradycyjne wyplatali wience

Tradycyjne wyplatali wience

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zakończyło właśnie pierwsze z planowanego cyklu szkoleń – Warsztaty z Wyplatania Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego. Szkolenia dla mieszkańców gmin Dębno, Borzęcin, Radłów i Brzesko odbywały się w Domu Wiejskim w Jadownikach i podzielone zostało na trzy etapy. Pierwszy z nich to bardzo interesująca prelekcja etnograf Pani Marii Cetera, kierownika Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, a także członka wielu komisji oceniających wieńce dożynkowe. Kolejne etapy warsztatów to już nabywanie umiejętności praktycznych pod okiem Pani Elżbiety Loranty. W warsztatach wzięło udział łącznie ponad 30 osób, w tym także młodzież i mężczyźni. Zaangażowanie i aktywność uczestników mile zaskoczyła nawet samych organizatorów.  – Wspólne śpiewy tradycyjnych pieśni regionalnych umilały atmosferę i pozwoliły na lepszą integrację uczestników – mówi Bernadetta Musiał koordynująca projekt z ramienia Stowarzyszenia. Warsztaty zakończyły się nie tylko wymianą doświadczeń, ale i wzajemnych kontaktów pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich, co daje nadzieję przyszłą współpracę.

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” już dziś pragnie zaprosić na kolejne warsztaty z tradycyjnego pieczenia chleba, czy gotowania potraw z grzybów i szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na energię odnawialną.  Już niedługo więcej informacji w punktach Stowarzyszenia i na stronie www.kwartetnaprzedgorzu.pl

pk

„%RELATEDPOSTS%”