Don't Miss
Home » Kultura » Prawdziwe oblicze kultury

Prawdziwe oblicze kultury

Zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do dóbr kultury to jedno z podstawowych ustawowych zadań każdej gminy. Myli się jednak ten, kto uważa, że skuteczność działalności w tej dziedzinie mierzona jest rozmachem organizatorskim masowych imprez kulturalnych i zanotowaną podczas nich frekwencją. To ustawowe zadanie realizowane jest przede wszystkim poprzez codzienną pracę instytucji w tym celu powołanych. W Brzesku są to przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Obie placówki w pełni korzystają z dobrodziejstwa, jakie daje im budynek RCK-B, w którym każdy mieszkaniec może się realizować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, bez względu na wiek i płeć. Artystyczne zajęcia obejmujące twórczość artystyczną to jedno, ważne jest, że od czasu otwarcia tego gmachu coraz częściej w Brzesku wystawiane są widowiska teatralne (ostatnio nawet baletowe), występy kabaretowe, czy koncerty muzyczne, w wykonaniu zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Z wszystkich propozycji w tym roku skorzystało wiele tysięcy osób. W corocznej kulturalnej ofercie MOK-u oraz PiMBP zapisane są także stałe cykliczne wydarzenia. A oto niektóre z nich.

Finał WOŚP

W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany był w Brzesku po raz dwudziesty pierwszy, ale na pewno przejdzie do historii, bo stał pod znakiem dwóch wspaniałych rekordów. Po przeliczeniu wszystkich pieniędzy zebranych przez 150 wolontariuszy i pochodzących z towarzyszących finałowi licytacji okazało się, że brzeszczanie wspólnymi siłami po raz pierwszy przekroczyli magiczną kwotę 90 tysięcy złotych aż tyle przekazano na konto WOŚP. To nie był jedyny ustanowiony tego dnia rekord. Drugi, równie wygórowany padł podczas głównej licytacji, w której „pod młotek” trafiły złote serduszka wykonywane od pierwszego brzeskiego finału przez Krzysztofa Wronę. Do tej pory najwyżej wylicytowane serduszko osiągnęło sumę 2,5 tysiąca złotych i należało do znanego przedsiębiorcy Edmunda Lesia. Aż o 300 złotych przebił go burmistrz Tomasz Latocha, który w pewnym momencie walczył już sam ze sobą. Od 14 stycznia 2019 roku ten nowy rekord wynosi 2800 złotych.

Finał WOŚP ma zawsze wymiar także artystyczny. Jest jedną z okazji do zaprezentowania się przed szerszą publicznością naszym lokalnym wykonawcom. Występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Wiesława Porwisza to już tradycja. W tym roku na muzyczną scenę zostały zaproszone między innymi dwa zespoły – grająca covery Genesis brzeska formacja Na Fakturę oraz mająca swoją bazę w Czchowie grupa Hrabina Lulu. Szczególnie koncert tego drugiego zespołu zasługuje na uwagę. Hrabinę Lulu wyróżniają rozbudowane instrumentarium, profesjonalne przygotowanie większości występujących w niej muzyków, a także warstwa tekstowa prezentowanych utworów, często są to po prostu wiersze znanych polskich poetów. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, iż frontmanem zespołu jest Mieszko Musiał, pełniący na co dzień funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży w Carlsberg Polska, a więc jednego z głównych sponsorów największych kulturalnych przedsięwzięć organizowanych w Brzesku. Koncerty tych dwóch zespołów zostały na tyle docenione przez organizatorów finału WOŚP, że obie grupy otrzymały propozycję występów podczas I Brzesko Okocim Festiwalu.

Postaw na rodzinę

W styczniu mijającego powoli roku w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego odbył się finał wielomiesięcznego projektu „Postaw na rodzinę” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury pod patronatem burmistrza Brzeska przy wsparciu ze strony Fundacji Can-Pack. Był to program złożony z szeregu działań o charakterze kulturalnym, których wspólnym mianownikiem była integracja z osobami niepełnosprawnymi. Głównymi uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie brzeskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz miejscowych szkół podstawowych, a także uczestnicy zajęć organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze. Na marginesie należy dodać, że fundacja Can-Pack od kilku lat chętnie włącza się w organizację wielu inicjatyw realizowanych w gminie Brzesko, współpracując również z lokalnym samorządem.

Ponadlokalne imprezy

W ostatnich latach Brzesko doczekało się wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych o ponadlokalnym zasięgu. Merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego przywiązują do nich wielką wagę, starając się nadać im coraz większy rozmach organizacyjny. Burmistrz Tomasz Latocha oraz Akademia Muzyczna w Krakowie objęli patronatem organizowany już po raz szósty w Brzesku Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zygmunta Noskowskiego. W tym roku do rywalizacji w tym konkursie przystąpiło 35 młodych wokalistów z różnych muzycznych ośrodków kraju, na tle których bardzo dobrze zaprezentowali się przedstawiciele Brzeska. Uczennica brzeskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Julianna Stawarz zwyciężyła w kategorii wiekowej do 12 lat, a świeżo upieczona absolwentka tej szkoły Gabriela Stolińska zdobyła pierwsza nagrodę w kategorii do 18 lat. To chyba najbardziej wymierny dowód na to, że poczynione w tym roku inwestycje w rozbudowę tej placówki okazały się w stu procentach trafione i na pewno będą w przyszłości jeszcze bardziej procentować. Przegląd przeprowadzony został w kwietniu, czyli w miesiącu, w którym organizowany jest cykliczny konkurs pod hasłem „Znamy wasze imiona”. Była to już trzecia edycja tego konkursu, którego główną ideą jest przywracanie pamięci o żydowskiej społeczności Brzeska.

Maj to z kolei miesiąc od ośmiu lat zarezerwowany dla uczestników Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Teatralne Lustra” organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim, pod patronatem burmistrza Brzeska oraz brzeskiego starosty. Nagroda główna powędrowała w tym roku do Tarnowa, gdzie działa teatr TUP ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych. Warto dodać, że w składzie jury po raz pierwszy znalazł się Karol Polak, pochodzący ze Szczepanowa aktor nowohuckiego Teatru Ludowego, który kiedyś pierwsze kroki na scenie stawiał jako uczestników zajęć organizowanych przez brzeski MOK, od lat znany jako kuźnia artystycznych talentów w wielu dziedzinach sztuki. Dlatego nasz samorząd szczególną troską otacza tę placówkę.

Coraz więcej czytelników

Równie ważne jest wspieranie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwłaszcza przy realizacji inicjatyw mających na celu wzrost wskaźnika czytelnictwa wśród mieszkańców. Najlepiej uczynić to poprzez edukację najmłodszych. W tym roku na wyróżnienie zasługują majowy Bajkowy Korowód z udziałem wychowanków brzeskiego przedszkola nr 10, czerwcowa akcja „Jak nie czytam, jak czytam”, do uczestnictwa w której zaproszeni zostali uczniowie młodszych klas brzeskich szkół podstawowych oraz przedszkolaki z „dwójki”. Duży efekt edukacyjny przyniósł projekt „Raz, dwa, trzy – czas książki i gry” sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie można zapomnieć o październikowej Brzeskiej Nocy Bibliotek, której specjalnym gościem była legendarna Halina Kunicka. W ciągu zaledwie 12 godzin placówkę odwiedziło ponad tysiąc mieszkańców gminy.

IB