Don't Miss
Home » Wiadomości » Rozbudowa i remont Remizy OSP w Uściu Solnym

Rozbudowa i remont Remizy OSP w Uściu Solnym

Budynek Remizy OSP w miejscowości Uście Solne należał do jednych z najbardziej zniszczonych obiektów służących jednostkom stojącym na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Na przedmiotowe zadanie udało się pozyskać środki pozabudżetowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Małopolskie Remizy”. Łączny koszt inwestycji to 416 643,03 zł., w tym pozyskane środki zewnętrze to kwota 198 000,00 zł.

W obecnej chwili trwają intensywne prace związane z rozbudową, remontem oraz adaptacją pomieszczeń. Zakres prowadzonych robót obejmuję: dobudowę do istniejącego budynku pomieszczeń garażowych oraz kompleksowy remont pomieszczeń wewnątrz budynku.

Wykonywany remont pozwoli na zwiększenie standardu pracy ochotników, niosących pomoc potrzebującym oraz umożliwi jeszcze pełniejszą realizację zadań statutowych miejscowej jednostki OSP. Obiekt ten będzie służył również społeczności lokalnej, stanie się miejscem spotkań mieszkańców, w którym będą mogły odbywać się zebrania wiejskie oraz okolicznościowe uroczystości.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano – Remontowy Andrzej Pudełko z Żabna, a co najważniejsze- planowany termin oddania do użytku obiektu to grudzień 2019 r.

ug