Nie przegap
Strona główna » Region » Rozpoczęcie roku szkolnego – starosta skierował list do nauczycieli i uczniów

Rozpoczęcie roku szkolnego – starosta skierował list do nauczycieli i uczniów

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 3 585 uczniów. W klasach pierwszych uczyć się będzie 1062 uczniów. Najwięcej z nich bo aż 520 uczniów zawitało w mury techników. Od kilku lat statystycznie najwięcej uczniów po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w technikach.

Analiza ogólnej liczby uczniów w podziale na typy szkół , wg stanu na 3 września 2018 roku przedstawia się następująco:  technika- 1995 uczniów; licea ogólnokształcące- 1122 uczniów; klasy III zasadniczej szkoły zawodowej – 115 uczniów oraz klasy I i II branżowej szkoły I stopnia- 356 uczniów tj łącznie ZSZ oraz BS I st.-471 uczniów.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym uczyć się będzie 130 uczniów, a do przedszkola uczęszcza  9 dzieci. Z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i grupowych korzystać będzie 12 osób, natomiast z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  60 osób.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:
I Liceum Ogólnokształcące:
ogólna liczba uczniów  828, w tym klasy pierwsze 274 .
II Liceum Ogólnokształcące
ogólna liczba uczniów  173, w tym klasy pierwsze 64
Zespół Szkół nr 1 w Bochni
ogólna liczba uczniów 1211 uczniów, w tym klasy pierwsze 381
Zespół Szkół Nr 2 w Bochni:
ogólna liczba uczniów  522, w tym klasy pierwsze 150.
Zespół Szkół Nr 3  ogólna liczba uczniów   621, w tym klasy pierwsze 153
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Łapanowie
ogólna liczba uczniów 230, w tym  klasy pierwsze 40

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, przekazał życzenia dyrekcji szkół, nauczycielom oraz uczniom. Poniżej pełna treść:

„…Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić….”

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele
i Pracownicy Szkoły
Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny 2018/2019 – czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice podejmą trud kształtowania charakterów młodego pokolenia, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.
Szkoła powinna uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi, zarówno do dalszego kształcenia ale również wpajać im wartości i rozwijać pasje.   
Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny i  wzajemnego szacunku. Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne i wychowawcze.
Samorząd powiatowy dba o bazę dydaktyczną aby nauka odbywała się w jak najlepszych warunkach.
Bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała dzieci i młodzież  w duchu patriotycznym, dbając o wpajanie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Słowo „Ojczyzna” nie jest i nie może być słowem wstydliwym. Ten rok jest rokiem szczególnym, gdyż obchodzimy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszystkim Nauczycielom życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem młodego pokolenia, a Uczniom pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019.
Powodzenia.

Starosta Bocheński
Ludwik Węgrzyn

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl