Don't Miss
Home » Region » Rozpoczęły się prace wykonawcze na Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie

Rozpoczęły się prace wykonawcze na Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie

Rozpoczęły się prace wykonawcze na Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie

W ubiegłym roku Gmina Bochnia otrzymała prawie 1,9 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie. Wartość inwestycji opiewa na ponad 2,7 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane ustalono na 2,2 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Rejon Utrzymania
i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa.

W ramach inwestycji mają powstać drogi (400 m), jedno skrzyżowanie, 5-8 zjazdów wraz z przepustami, rowy odwadniające (blisko 800 m), sieć wodociągowa (ponad 1 km) i kanalizacyjna (900 m) oraz sieć elektroenergetyczna.

W chwili obecnej trwają prace związane z budową sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopad 2019 r.

Tereny położone w Gorzkowie to jedne z najatrakcyjniejszych działek w tej okolicy. Obszar ten, zgodnie z zapisami obowiązującymi w planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest właśnie na działalność gospodarczą. Bardzo mnie cieszy fakt, że działki, na których przez lata rosły tylko drzewa i chaszcze, zaczną spełniać swoje zadanie. Już w 2015 roku były podejmowane próby ściągnięcia do Gminy nowych inwestorów. Kilku przedstawicieli potencjalnych inwestorów nawet było oglądać te tereny, ale były one kompletnie nieprzygotowane i nie wzbudziły zainteresowania – powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia – Nie chcąc, aby takie sytuacje się powtarzały wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację. Cieszy mnie fakt, że takie dofinansowanie udało się pozyskać. Obecnie już trzy działki znalazły nabywców. Jedna firma zajmuje się produkcją mebli, druga specjalizuje się w branży transportowej, a trzecia to firma handlowo-usługowa, sprzedająca narzędzia malarskie. Zainteresowanie wzrosło po tym, jak zyskaliśmy dofinansowanie na strefę i powstanie tam cała infrastruktura. Nowi inwestorzy to nie tylko wizja wyższych podatków do budżetu gminy ale również nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Ta inwestycja to naprawdę wielki krok naprzód zwłaszcza, że wcześniej przez wiele lat nie inwestowano dużych środków finansowych w rozwój gminy – dodaje Marek Bzdek.

IB

Fot. Maciej Mazur