Don't Miss
Home » Wiadomości » Rozpoczęta budowa obwodnicy Mokrzysk / zdjęcia

Rozpoczęta budowa obwodnicy Mokrzysk / zdjęcia

DCIM108GOPROWe wtorkowe południe odbyło się uroczyste wbicie łopaty na budowie nowej drogi w gminie Brzesko. Jest to odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 klasy „G” na odcinku od węzła „Brzesko”  na autostradzie A4 (wykonanego w ramach budowy autostrady A4) do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691, o długości około 4 kilometrów. Droga rozpoczyna się w rejonie autostradowego węzła „Brzesko”.

Koniec budowanej drogi wypada w Mokrzyskach przysiółek Wielgoszówka, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 – ul. Zagrodzka.

Cała inwestycja docelowo będzie zrealizowana w dwóch etapach. Etap I będzie polegał na budowie drogi od węzła „Brzesko” do skrzyżowania z drogą gminną nr  250691. Do momentu ukończenia Etapu II połączenie wybudowanej w ramach Etapu I drogi z istniejącą drogą wojewódzką nr 768 nastąpi poprzez odcinek drogi gminnej nr 250691 w m. Mokrzyska.

Budowa drogi ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Mokrzyskami, a tym samym na istniejącym odcinku DW 768 uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawową funkcją nowego układu drogowego jest zapewnienie kierującym i podróżnym możliwość przemieszczania się w warunkach jak najbardziej bezpiecznych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości, a więc tym samym efektywności pracy układu.

Wymagania podstawowe bezpieczeństwa konstrukcji będą spełnione uwzględniając geotechniczne warunki posadowienia oraz warunki techniczne. Bezpieczeństwo użytkowników będzie spełnione poprzez zaprojektowanie geometrii układu drogowego w zakresie wysokościowym oraz sytuacyjnym, a także konstrukcji nawierzchni. Jako elementy bezpieczeństwa będą projektowane przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne. Inwestycja zajmuje istotne miejsce w hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu.

Realizacja Projektu poprawi dostępność do nowobudowanej autostrady A4 (węzeł autostradowy „Brzesko”). Droga wojewódzka nr 768 łączy się bezpośrednio z DW nr 964 oraz powiązana jest z drogami powiatowymi i gminnymi. W otwarciu budowy wzięli przedstawiciele GDDKiA z Krakowa, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Burmistrz Grzegorz Wawryka, Przewodniczący RM Tadeusz Pasierb i przedstawiciele wykonawcy firmy Skanska. Wszyscy w swoich krótkich mowach wyrazili nadzieję, że nowa droga zmieni i odciąży ruch pojazdów w mieście, ponieważ droga będzie pełniła niejako rolę północnej obwodnicy Brzeska. Będzie to również najkrótszy dojazd do brzeskiej i szczurowskiej strefy przemysłowej.

Wśród zgromadzonych byli także radni miejscy, którzy reprezentują teren, przez który przebiegać będzie droga. Radna Ewa Chmielarz wyraziła w rozmowie z IB zadowolenie, że nowa droga odciąży ruch w Mokrzyskach, przez które teraz odbywa się duży ruch kołowy, zwłaszcza dużych samochodów ciężarowych. To także szansa według radnej na rozwój tego terenu.

Podobnie powstanie nowej drogi widzi radny Piotr Wyczesany, który zwłaszcza w realizacji II etapu budowy drogi upatruje szans dla miejscowości Bucze, w której znajdują się tereny inwestycyjne gminy Brzesko. To tam mając doskonałe połączenie komunikacyjne będą mogły powstawać nowe miejsca pracy w zakładach, które powstaną.

Radny PiS Adam Kwaśniak cieszy się inwestycji, zauważając jednocześnie, że każda droga na pewno przyczyni się do rozwoju miasta i naszego regionu.

Starosta Andrzej Potępa podkreśla w rozmowach, że ta inwestycja to przede wszystkim w połączeniu z autostradą, zjazdem tymczasowym i przyszłym oraz planowanymi przedsięwzięciami komunikacyjnymi uczyni z Brzeska bardzo duży węzeł komunikacyjny, a to pomoże rozwojowi powiatu brzeskiego.

IB

One comment

  1. Ci Państwo z lopatami to istna żenada