Don't Miss
Home » Region » Rozpoczęto budowę drogi w Kierlikówce

Rozpoczęto budowę drogi w Kierlikówce

Pierwsza łopata na rozpoczynającej się inwestycji została symbolicznie wbita we wtorek na prostowanym zakręcie w miejscowości Kierlikówka. Koszt inwestycji, która będzie realizowana na terenie 3 gmin: Trzciany, Żegociny i Łapanowa, wyniesie blisko 5 milionów złotych. Powiat Bocheński na realizację tego przedsięwzięcia uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych.

Pierwszą symboliczną łopatę na placu budowy wbili: Adam Korta, Starosta Bocheński, Ryszard Drożdżak Wicestarosta, Małgorzata Brzegowy Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członkowie zarządu: Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka, przewodniczący Komisji Budżetu Wiesław Kukla, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz oraz Celina Jacewicz Przewodnicząca rady Gminy w Łapanowie.

Ważne jest to, że możemy zmieniać infrastrukturę wpływając bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo życia naszych mieszkańców. Zakres wniosku dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, która ze względu na liczne firmy, szkoły, siedziby straży pożarnych stanowi ważny szlak komunikacyjny między gminami: Łapanów, Trzciana i Żegocina. Jest to inwestycja na którą wniosek składał poprzedni zarząd, środki pozyskaliśmy w kwietniu co mnie osobiście szczególnie cieszy ponieważ już od dłuższego czasu droga ta była już w fatalnym stanie. Mam też nadzieję, że ta inwestycja będzie kontynuowana ponieważ złożyliśmy wniosek o realizację 2 etapu. Dziękuję Panom Wójtom Trzciany i Żegociny, którzy złożyli deklarację partycypacji w inwestycji – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Inwestycja zostanie podzielona na odcinki. W zakresie pierwszego odcinka planuje się budowę chodnika, przebudowę drogi i utwardzenie poboczy. W przypadku drugiego odcinka, powstaną chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie ulegnie droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi. W trzecim odcinku planuje się budowę chodników, drogi powiatowej, powstanie zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające. Przebudowane zostaną klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo.

Rozbudowa drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz w Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł, a całość zadania to prawie 5 mln zł.

sp