Don't Miss
Home » Region » Starosta Limanowski z wizytą na Bocheńszczyźnie

Starosta Limanowski z wizytą na Bocheńszczyźnie

Starosta Bocheński Adam Korta wziął udział w wizji lokalnej wspólnie ze Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą w Kamionnej i Tarnawie dotyczącej planowanych inwestycji drogowych.

Głównym powodem wizyty starosty limanowskiego na bocheńszczyźnie były docierające od przedsiębiorców z powiatu limanowskiego uwagi dotyczące utrudnień w poruszaniu się samochodów ciężarowych związanych z budową ronda w Tarnawie. Starosta Uryga mógł osobiście przekonać się iż zgłaszane uwagi nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i powstałe właśnie rondo jest zgodne ze wszystkimi, najwyższymi  standardami.

Kolejnym poruszonym tematem była możliwość podjęcia działań  i współpracy  w zakresie przebudowy i modernizacji dróg łączących powiat bocheńskim i powiat limanowski, jak również doprowadzenie do zmiany kategorii dróg z gminnych na powiatowe po stronie powiatu limanowskiego, przede wszystkim aby podnieść standard dróg jak również zmodernizować je aby były zgodne z przepisami dla dróg powiatowych. Dzięki czemu byłaby możliwość pozyskania środków na modernizację drogi  dojazdowej  do sąsiedniego powiatu a przebiegającej przez Leszczynę, Trzcianę, Ujazd i Kamionną.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Gminy Trzciana na czele z Wójtem Cezarym  Stawarzem.

Współpraca między powiatami daje szansę na to aby nasi mieszkańcy nie tylko mogli w komfortowych warunkach  podróżować ale również czuli się bezpiecznie – podkreśla wicestarosta Ryszard Drożdżak, który nadzoruje inwestycje drogowe.

sp