Nie przegap
Strona główna » Tag: praca

Archiwum tagów: praca

Ze studentami o praktyce i pracy

„Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących” do której należy Centrum Zdrowia Tuchów została laureatem nagrody głównej Konkursu Lumen 2019 w kategorii Współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami. Ostatnie spotkanie w ramach sieci poświęcono spotkaniu ze studentami. Omawiano warunki odbywania praktyk, staży oraz zdobywania specjalizacji w poszczególnych szpitalach, należących do sieci.  Podczas spotkania, które odbyło się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM ...

Czytaj więcej »

Brzesko. Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan

Inicjatywa marszałka Witolda Kozłowskiego dotycząca wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan rozszerza się na kolejne powiaty. W Brzesku podpisano kolejną deklarację w tej sprawie: pomiędzy wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Michałem Kądziołką – reprezentującym instytucję województwa małopolskiego a starostą brzeskim Andrzejem Potępą. W uroczystości wziął udział radny Stanisław Bukowiec.   Tego samego dnia zostały podpisane również porozumienia pomiędzy Michałem Kądziołką, wicedyrektorem WUP w Krakowie, ...

Czytaj więcej »

O wykorzystaniu funduszy unijnych w Gminie Dębno – spotkanie w sprawie lokalnego rynku pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców dzięki funduszom unijnym, a także aktywność sołtysów w promowaniu projektów – to tylko niektóre z tematów, omawianych w czwartek 20 września przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacka Pająka i Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego. – Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz ...

Czytaj więcej »

Szkolenia za bony w Brzesku

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Kto może skorzystać z projektu? Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę ...

Czytaj więcej »

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KARPACKIM ODDZIALE SG

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej uprzejmie informuje, iż uruchomiony został nabór na kandydatów do służby przygotowawczej w SG na stanowiska w Placówkach Straży Granicznej w Krakowie – Balicach, Tarnowie oraz w Zakopanem. Na nowych funkcjonariuszy czeka 18 wolnych miejsc służby. Planowane jest przyjęcie podań od 100 kandydatów. Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć osobiście w terminie od 12 do ...

Czytaj więcej »

Ukraińcy pracowali nielegalnie na terenie Małopolski

Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 3 obywateli Ukrainy nielegalnie pracujących w dwóch miejscowościach na terenie Małopolski. W następstwie przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, która miała miejsce w Brzesku, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Tarnowa zatrzymali dwóch nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Zatrzymani cudzoziemcy, zatrudnieni jako pracownicy budowlani, nie posiadali dokumentów pozwalających im na legalną pracę. Druga kontrola legalności ...

Czytaj więcej »

„Kwartet na Przedgórzu” – nabór na stanowisko głównego księgowego

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – księgowy/główny księgowy. Dane identyfikacyjne pracodawcy: „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A, 32-825 Borzęcin. Określenie stanowiska, na który prowadzony jest nabór: księgowy/główny księgowy. Wymiar czasu pracy: pełny etat. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy: – prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa; – bieżące, prawidłowe ...

Czytaj więcej »

„3D – Dojrzali, Doświadczeni, Docenieni”

Projekt pt. „3D-Dojrzali Doświadczeni Docenieni” jest realizowany w partnerstwie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – Lider, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – Partnerzy. — — Adresaci projektu: bezrobotni w wieku 45+ osoby posiadające status bezrobotnych, w tym osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 miesięcy) zarejestrowane ...

Czytaj więcej »