Don't Miss
Home » Tag: ranking

Tag Archives: ranking

Gmina Iwkowa Liderem Powiatu Brzeskiego

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą MISTiA realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie ...

Read More »

Szkoły z Powiatu Bocheńskiego w Rankingu PERSPEKTYW

I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3 w Bochni to szkoły które znalazły się w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących na 393 miejscu znalazło się I LO w Bochni natomiast na liście najlepszych techników na 125 miejscu uplasował się Zespół Szkół Nr 1, ( ...

Read More »

Gmina Borzęcin wysoko w rankingach

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ogólnopolskie rankingi gmin: ranking inwestycyjny, ranking wykorzystania środków zagranicznych oraz ranking najbogatsze samorządy. We wszystkich tych zestawieniach gmina Borzęcin zajmuje czołowe lokaty wśród okolicznych gmin, co nie tylko stanowi potwierdzenie właściwej realizacji zadań w upływającej kadencji samorządu, ale świadczy o postępującym rozwoju gospodarczym gminy. Rankingi zostały sporządzone przez zespół Pawła Swianiewicza, profesora ekonomii, kierownika Katedry ...

Read More »

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku w pierwszej dziesiątce Rankingu Bibliotek!

W siódmej edycji Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” brzeska Biblioteka zajęła VIII miejsce w Polsce. Podczas uroczystej Gali Rankingu Bibliotek, która odbyła się 30 listopada w Pałacu Krasińskich w Warszawie pamiątkowe dyplomy odebrała Dyrektor Biblioteki Karina Legutek z rąk organizatorów: Dariusza Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki i Marcina Piaseckiego – redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej”. Poza przedstawicielami samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki Rankingu oraz liderów każdego ...

Read More »

Gmina Borzęcin liderem rankingu zamożności gmin w subregionie tarnowskim

Na najwyższym miejscu w subregionie tarnowskim (powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski) oraz piątym w kategorii gmin wiejskich w Małopolsce została sklasyfikowana gmina Borzęcin w Rankingu Zamożności Samorządów za rok 2013, opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Borzęcin z dochodem na mieszkańca w wysokości 2941,92 złotych wyprzedził nie tylko gminy wiejskie, ale również małe miasta i miasta powiatowe subregionu: Brzesko i ...

Read More »

Szczurowa i Borzęcin Mistrzami Inwestycji w Subregionie Tarnowskim

Szczurowa, Borzęcin i Wierzchosławice zostały najwyżej sklasyfikowane w subregionie tarnowskim (powiaty, brzeski, dąbrowski i tarnowski) w ogłoszonym w ostatnim numerze tygodnika Wspólnota Rankingu Inwestycji w Infrastrukturę Techniczną za lata 2010 – 2012. To gminy, których wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekroczyły tysiąc złotych i wyniosły odpowiednio: Szczurowa – 1158,32, Borzęcin – 1086,16 i Wierzchosławice 1056,55 złotych. Na ...

Read More »

Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2012

10 stycznia ogłoszono Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2012. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych po raz czternasty przygotowały: miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. W rankingu oceniano 500 najlepszych liceów w Polsce i 250 techników. Wg rankingu V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie jest najlepszym liceum w woj. małopolskim. Natomiast brzeskie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika znalazło się dopiero na 63 pozycji w rankingu wojewódzkim. ...

Read More »