Don't Miss
Home » Tag: scalanie

Tag Archives: scalanie

Scalanie gruntów szansą rozwoju rolnictwa

Głównymi barierami, z którymi borykają się producenci na typowo rolniczych terenach północnej części powiatu brzeskiego są rozdrobnione gospodarstwa rolne składające się często z kilkunastu oddalonych od siebie działek rolnych. Często pozbawionych bezpośredniego połączenia z drogą i do tego położonych w terenach o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania odłogowaniu i zakrzaczaniu gruntów rolnych, a w konsekwencji poprawy efektywności ...

Read More »