Don't Miss
Home » Tag: szkoły

Tag Archives: szkoły

Czchów / Strajk nauczycieli – informacja burmistrza miasta

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie zapewniania opieki dzieciom i młodzieży podczas akcji strajkowej w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów W związku z prowadzonym zgodnie z prawem sporem zbiorowym pomiędzy pracownikami szkół, a pracodawcami, Urząd Miejski w Czchowie nie ma podstaw do przeszkadzania w legalnej formie protestu. Gmina Czchów, podobnie jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, nie ...

Read More »

Gmina Dębno gotowa na reformę systemu edukacji

W grudniu 2016 roku weszła w życie nowa ustawa – Prawo oświatowe, wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie edukacji. Do nowych przepisów przystosowują się poszczególne samorządy. Wśród nich jest również Gmina Dębno. Pod koniec stycznia 2017 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Ustalone zostały ...

Read More »

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego. Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia. W dniu dzisiejszym przedstawiamy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007 www.zsp2.edu.pl, e-mail: ...

Read More »

Brzesko. Projekt uchwały przyjęty

14 lutego we wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, podczas którego najważniejszym punktem stało się przyjęcie przez komisję projektu uchwały RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Stało się to po długich dyskusjach i konsultacjach przeprowadzonych przez burmistrza miasta z radami pedagogicznymi i radami rodziców poszczególnych szkół ...

Read More »

Maturzyści z powiatu bocheńskiego najlepsi w Małopolsce

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Wynika z nich, że uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bocheńskim, spośród których ogromna większość uczy się w szkołach prowadzonych przez Powiat, osiągnęli historyczny wynik, zajmując ex-aequo ze swymi kolegami z Krakowa i powiatu wadowickiego pierwsze miejsce w województwie. 9 na 10 zdających w naszym powiecie może zaliczyć maturę ...

Read More »

Remonty w placówkach oświatowych

Dzieci i młodzież wypoczywają, a władze gminy już myślą o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Czas wakacji tradycyjnie wykorzystywany jest na remonty w placówkach oświatowych. – Każdego roku niemal we wszystkich szkołach prowadzone są remonty i bieżące naprawy. Chcemy, aby nasze dzieci wróciły do odnowionych sal lekcyjnych, aby w lepszych warunkach mogły się uczyć – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. ...

Read More »

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego. Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia. W dniu dzisiejszym przedstawiamy: Zespół Szkół w Szczurowej 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm Typy Szkół: ► Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie ► Technikum ...

Read More »

Wakacyjne prace przy obiektach oświatowych

W okresie letnim realizowane są działania inwestycyjne dotyczące termoizolacji budynków szkolnych w miejscowościach Czchów, Jurków, Złota. Zakres prac dla budynku w Jurkowie obejmuje ocieplenie i docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podbitek dachowych oraz renowacje konstrukcji stalowej istniejącego dachu wraz z wymianą rynien. Prace w Czchowie- jej pierwszy etap- obejmują termoizolację ściany frontowej oraz bocznej budynku ...

Read More »