Don't Miss
Home » Wiadomości » Wakacyjne prace przy obiektach oświatowych

Wakacyjne prace przy obiektach oświatowych

z_jurkow_szk-nW okresie letnim realizowane są działania inwestycyjne dotyczące termoizolacji budynków szkolnych w miejscowościach Czchów, Jurków, Złota.

Zakres prac dla budynku w Jurkowie obejmuje ocieplenie i docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podbitek dachowych oraz renowacje konstrukcji stalowej istniejącego dachu wraz z wymianą rynien. Prace w Czchowie- jej pierwszy etap- obejmują termoizolację ściany frontowej oraz bocznej budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, renowacja gzymsu okapowego. W pierwszym etapie prac w Złotej wykonana zostanie termoizolacja ściany frontowej oraz bocznej budynku , wymiany doczekały się zniszczone luksfery, zastąpione zostaną oknami PCV, poprawie ulegną zniszczone boczne wejścia do szkoły.

Całość zrealizowanych prac zamknie się kwotą ok. 425 tys. zł., część z tej kwoty zostanie zrefundowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

ug