Don't Miss
Home » Wiadomości » Turniej Integracyjny Przemykowa z Wolą Przemykowską

Turniej Integracyjny Przemykowa z Wolą Przemykowską

IMG_2163W niedzielę 25 sierpnia odbył się Wielki Turniej Integracyjny Wsi pomiędzy Przemykowem (gmina Koszyce), a Wolą Przemykowską (gmina Szczurowa).

Impreza miała na celu zacieśnienie kontaktów pomiędzy tymi miejscowościami, które w różny sposób od wieków były z sobą związane. Począwszy od nazwy, wspólnej parafii w Przemykowie do 1773 roku – czyli I rozbioru Polski, bliskie sąsiedztwo –  oddziela je tylko rzeka Wisła, po kontakty pomiędzy mieszkańcami oraz pokrewieństwo wielu rodzin mieszkających w tych miejscowościach.
W programie imprezy znalazły się konkursy i zabawy w których współzawodniczyli przedstawiciele obydwu wsi. Była jazda na rowerach, strzelanie goli przez sołtysów, przyszywanie guzików, wyciąganie ogórków ze słoja na czas oraz zawody strażackie. Rywalizacja zakończyła się remisem. Uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. Imprezę prowadził Pan Stefan Czarnecki – radny Przemykowa.
ug