Don't Miss
Home » Region » Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej dobiegło końca

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej dobiegło końca

W związku z odbywającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spotkaniem ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w trakcie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, funkcjonariusze KaOSG na terenie Małopolski poddali kontroli 1905 osób oraz skontrolowali 232 środki transportu.

Zdecydowana większość spośród poddanych kontroli osób to cudzoziemcy. Strażnicy graniczni w trakcie wykonywania czynności służbowych skontrolowali m.in. 22 samoloty rejsowe, 141 samochodów ciężarowych, 3 autokary oraz 66 samochodów osobowych.

Funkcjonariusze KaOSG brali również udział w fizycznym zabezpieczeniu samej konferencji klimatycznej. Zespoły minersko-pirotechniczne, w skład których wchodzili funkcjonariusze KaOSG, dokonywały rozpoznania środków transportu, którymi przemieszczali się uczestnicy oraz goście kategorii V.I.P.

karpacki.strazgraniczna.pl