Don't Miss
Home » Wiadomości » W Niedzieliskach – Wygodzie powstała wiata przystankowo – turystyczna

W Niedzieliskach – Wygodzie powstała wiata przystankowo – turystyczna

9 grudnia 2019 r. miał miejsce odbiór końcowy przeprowadzonych robót budowlanych wiaty przystankowo – turystycznej w Niedzieliskach – Wygodzie. W ramach zrealizowanych prac wykonano: utwardzenie placu, montaż wiaty która została wyposażona w elementy małej architektury tj. stół, ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablice informacyjne.

Powstałe miejsce znajduje się w bliskim sąsiedztwie lasu, co jest dodatkowym atutem dla rowerzystów i turystów.

Realizacja powyższych prac była możliwa dzięki dotacji pozyskanej w tym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Szczurowa”, oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O. CENOMA”.


UG Szczurowa