Don't Miss
Home » Wiadomości » Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w gminie Szczurowa

Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w gminie Szczurowa

W poniedziałek 9 września 2019 roku w Szczurowej miała miejsce wizyta Wicepremiera a zarazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, któremu towarzyszył Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Marek Biernat, Wiceprzewodniczący Andrzej Fiołek oraz Radni Powiatu Brzeskiego Aneta Cieśla, Piotr Mikuś i Krzysztof Przepiórka. 

Wizyta była doskonałą okazją do omówienia najważniejszych tematów związanych z rozwojem Gminy Szczurowa, realizacją strategicznych inwestycji oraz problemami z jakimi obecnie boryka się samorząd.

Kolejnym punktem spotkania była wizytacja Strefy Aktywności Gospodarczej.

Galeria zdjęć <==

Szczurowa.pl