Nie przegap
Strona główna » Region » Wojnicz. Dofinansowanie na żłobek

Wojnicz. Dofinansowanie na żłobek

Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 000 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 ,,MALUCH+” Pieniądze przeznaczone są na utworzenie żłobka w Wojniczu. Inwestycja polega na dostosowaniu parteru budynku w Szkole Podstawowej w Wojniczu ul. Rynek 30 dla potrzeb funkcjonowania żłobka dla 20 dzieci, zawiera  także prace dostosowawcze, pełne wyposażenie tego miejsca oraz zagospodarowanie części terenu wokół szkoły dla potrzeb dzieci w tym zapewnienie im placu zabaw.

Serdeczne podziękowania składamy Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej oraz Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi.

um