Don't Miss
Home » Region » Wsparcie dla branży gier komputerowych

Wsparcie dla branży gier komputerowych

Dobre praktyki w projektach międzynarodowych, realizowane w programie INTERREG w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego i innowacyjności małopolskiej gospodarki to główny wątek spotkania z udziałem Marty Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Pierwsze w tym roku wspólne posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji poświęcone było m.in. wspieraniu branży gier komputerowych. Celem projektu „Baltic Game Industry – Empowering a Booster for Regional Development” jest przyspieszenie rozwoju branży gier w obszarze Morza Bałtyckiego i współpracę między głównymi partnerami. Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego zaprezentował rozwiązania, związane z polityką innowacyjności w Małopolsce w odniesieniu do branży gier komputerowych.

W trakcie dyskusji postulowano konsultacje ze strony jednostek województwa, zarządzających funduszami europejskimi, uwzględnienie postulatów na etapie prac nad strategią województwa oraz promocję branży gier na różnych wydarzeniach, których partnerem lub organizatorem jest Małopolska

– podsumowała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.  

Krystian Cieślak, dyrektor Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego omówił projekt zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych. Zaprezentowano korzyści z e-handlu, e-marketingu oraz nowoczesnych sposobów komunikacji z klientem. Wśród zaproponowanych zmian znalazła się ekspansja przedsiębiorstw z obszarów niezurbanizowanych na rynki zewnętrzne, rozwój promocji i wsparcie cyfryzacji MŚP.

Małopolska Rada Innowacji to gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej województwa. Grupy Robocze ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji są forum współpracy województwa z firmami i innymi uczestnikami systemu innowacji.

malopolska.pl