Don't Miss
Home » Wiadomości » Zawody medyczne jednostek OSP 2019 z Powiatu Brzeskiego / zdjęcia

Zawody medyczne jednostek OSP 2019 z Powiatu Brzeskiego / zdjęcia

Zawody medyczne jednostek OSP 2019 z Powiatu Brzeskiego

Zawody medyczne jednostek OSP 2019 z Powiatu Brzeskiego

26 października 2019 odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzeskiego których głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 20 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania, oceniane według checklisty. Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt.

Założenia zostały zrealizowane w trzech punktach na terenie gminy Brzesko:

Na terenie brzeskiego rynku ćwiczący mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu który uderzył w drzewo. Celem ćwiczenia było odpowiednie rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie medyczne oraz skuteczna ewakuacja i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego poszkodowanego. W trakcie zadania ćwiczący zastęp był oceniany za pozytywne wykonanie czynności, niewłaściwe wdrażanie procedur ratowniczych skutkowało punktami ujemnymi.

Najwyżej ocenione w tym zadaniu jednostki OSP zdobyły następującą ilość punktów:

OSP Jadowniki 80 pkt
OSP Szczepanów 72 pkt
OSP Uście Solne 69 pkt
OSP Doły i OSP Jaworsko (ex aequo) 68 pkt

W budynku Urzędu Miasta w Brzesku zadaniem ćwiczących było wdrożenie właściwych procedur ratowniczych u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Głównym celem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na niezbędną kontrolę jamy ustnej przed przystąpieniem do oceny stanu poszkodowanego, prowadzenie efektywnego uciskania klatki piersiowej oraz wykorzystanie dostępnego w budynku urzędu Defibrylatora AED. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwa ocena stanu poszkodowanego oraz brak znajomości obsługi defibrylatora AED skutkowała przyznaniem punktów ujemnych.

Najlepszych pięć jednostek OSP w tym ćwiczeniu zdobyło następującą liczbę pkt:

OSP Biesiadki 94 pkt
OSP Porąbka Iwkowska 84 pkt
OSP Czchów 69 pkt
OSP Biskupice Melsztyńskie 68 pkt
OSP Dębno 65 pkt

Trzecie zdanie realizowane było w kanale warsztatowym w budynku remizy OSP w Szczepanowie w którym znajdował się poszkodowany w prostym kontakcie słownym z obrażeniami głowy, pleców oraz niedowładem kończyn dolnych. Głównym zadaniem ratowników było dokonanie badania poszkodowanego w ciasnej przestrzeni, wdrożenie odpowiednich procedur ratowniczych, ewakuacja poszkodowanego z kanału i przekazanie Zespołowi Ratownictwa Medycznego do dalszych działań.

Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie następujące jednostki OSP:

OSP Maszkienice 96 pkt
OSP Czchów i OSP Jadowniki (ex aequo) 93 pkt
OSP Szczurowa 92 pkt
OSP Dębno 90 pkt

Najlepiej z wszystkimi trzema zadaniami poradził sobie zastęp z JRG Brzesko który łącznie zdobył 282 pkt. Wśród jednostek OSP klasyfikacja generalna dziesięciu najwyżej ocenionych zastępów wygląda następująco:

OSP Biesiadki 239 pkt
OSP Jadowniki 221 pkt
OSP Czchów 220 pkt
OSP Porąbka Iwkowska 208 pkt
OSP Maszkienice 201 pkt
OSP Dębno 200 pkt
OSP Szczurowa 196 pkt
OSP Złota 188 pkt
OSP Borzęcin Górny 182 pkt
OSP Porąbka Uszewska 180 pkt

Wszystkim zastępom gratulujemy realizacji celów ćwiczeń, dziękujemy gospodarzowi miasta Brzeska Panu Tomaszowi Latocha za udostępnienie obiektów do ćwiczeń oraz wsparcie finansowe. Kołu gospodyń Wiejskich ze Szczepanowa dziękujemy za sycący posiłek regeneracyjny dla uczestników ćwiczeń, jak również księdzu proboszczowi z parafii Św. Stanisława w Szczepanowie za udostępnienie obiektu parafialnego celem omówienia i podsumowania ćwiczeń.

 

Galeria zdjęć <==

Foto: PSP Brzesko Paulina Ruszaj

PSP Brzesko