Don't Miss
Home » Wiadomości » Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zakończono prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Borzęcin.

W bieżącym roku modernizacją objęto odcinki sześciu dróg w pięciu sołectwach gminy: „Borowa” w miejscowości Borzęcin, „Stucze” w miejscowości Borzęcin, „Szczurowska” w miejscowości Borzęcin, „Zastodola” w miejscowości Łęki, „Przedewsie” w miejscowości Przyborów oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 967 w miejscowości Bielcza. Na realizację prac gmina Borzęcin pozyskała maksymalną możliwą dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 150 tysięcy złotych.

– Wartość dofinansowania prowadzonych prac modernizacyjnych wyniosła nie 50 %, jak w ubiegłych latach… ale 70 % wartości realizowanych zadań. Stało się to możliwe dzięki zrealizowaniu w roku poprzednim i zakwalifikowaniu w roku bieżącym do realizacji minimum dwóch zadań z terenu gminy Borzęcin w zakresie budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji – wyjaśnia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano na łącznej długości 1700 metrów dróg. Łączna wartość nakładów wraz z nadzorem inwestorskim zamknęła się kwotą
222 619,99 złotych.


[gall]