Don't Miss
Home » Region » 35 – Lecie Klubu Krwiodawców w Drwini

35 – Lecie Klubu Krwiodawców w Drwini

35 - Lecie Klubu Krwiodawców w Drwini

35 – Lecie Klubu Krwiodawców w Drwini

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini obchodził uroczysty jubileusz 35 – lecia swojej działalności. Obchody rocznicy wkomponowały się jednocześnie w 100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej, która odprawiona została w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Adam Dynak.

W celu upamiętnienia jubileuszu na ścianie Ośrodka Zdrowia w Dziewinie odsłonięta została tablica pamiątkowa. Wstęgę uroczyście przecięli: wicewojewoda Zbigniew Starzec, starosta Adam Korta, wójt Jan Pająk i prezes Stefan Styczeń, a poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Adam Dynak.

Mazurek Dąbrowskiego i Hymn PCK rozpoczęły dalsze obchody, które miały miejsce w sali Domu Ludowego w Dziewinie. Prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń powitał grono gości, którzy przybyli na zaproszenie organizatorów.

Do Dziewina przyjechali między innymi: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Starosta Bocheński Adam Korta, Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, Wiceprezes ZG PCK Jerzy Kornaus, Dyrektor PCK w Krakowie Małgorzata Pyka, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Komisji Rewizyjnej PCK w Krakowie Grażyna Drynda, Przewodniczący Zespołu ds. Honorowych Dawców Krwi Dariusz Cieśla, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Jolanta Zatorska, Prezes OR PCK w Bochni Jan Poznański, Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz przedstawiciele samorządu z Drwini na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem i Przewodniczącym Rady Gminy w Drwini Romanem Gołębiowskim, przedstawiciele klubów HDK wraz z pocztami sztandarowymi z terenu Małopolski. Wśród gości byli przedstawiciele duchowieństwa: ks. Adam Dynak i ks. Józef Piech.

W swoim krótkim wystąpieniu Stefan Styczeń przypomniał historię i początki krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia, które sięgają 1958 roku i są związane z działalnością doktora Jana Florczyka, który w tamtym czasie organizował pierwsze akcje krwiodawstwa.

– Dzisiaj, każdego roku pozyskujemy około 100 litrów krwi. Czy to jest mało, czy dużo? – takim pytaniem kończy fragment swojej wypowiedzi Stefan Syczeń.

Gospodarz gminy Jan Pająk zabierając głos oznajmił – Szanowni Państwo, Dostojni Goście! Przypadł mi ogromny zaszczyt aby obwieścić tutaj wszystkim zgromadzonym, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi działaczy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini:

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Odznaczenia otrzymali:

Pani Marii Klasa – Złoty Krzyż Zasługi

Pan Stefan Styczeń – Srebrny Krzyż Zasługi.

Po wręczeniu odznaczeń gratulacje złożył Wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz zaproszeni Goście.

Nagrody za udział w konkursie plastycznym otrzymali autorzy najlepszych prac plastycznych poświęconych tematyce krwiodawstwa w Polsce, który organizowany był w szkołach i świetlicach na terenie gminy Drwinia.

Lista wyróżnionych za działalność na rzecz krwiodawstwa:

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali:

– Maria Klasa – Odznaka Honorowa I Stopnia PCK
– Leszek Machaj – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
– Stanisław Data – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
– Adam Boruta – Odznaka Honorowa IV Stopnia PCK

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczeni zostali:

– Adam Boruta – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia
– Stanisław Data – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia

– Maksymilian Podsiadło – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia

– Mikołaj Lany – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
– Teresa Januś – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
– Jan Szczypuła – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia

Wyróżnienia wręczali Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz Dariusz Cieśla.

Za zaangażowanie w pracę Gminnego Klubu HDK Statuetką w kształcie serca wyróżnieni zostali: Łukasz Kijak, Edward Górszczak, Piotr Aksamit, Adam Boruta, Ireneusz Zacharski, Teresa Januś.

Za zaangażowanie i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w gminie Drwinia kryształowy Puchar 35 lecia otrzymał Jan Pająk.

Za wspieranie Honorowego Krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia upominki okolicznościowe otrzymali: Starosta Bocheński Adam Korta, Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni Jacek Florek, Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Dziewinie Kazimierz Mzyk, oraz Mateusz Kracik, Jan Mikler, Rafał Styczeń, Arkadiusz Klęsk, Krzysztof Szwiec.

Za pomoc w rozwoju Klubu Kropelką w kształcie serca wyróżniony został Jerzy Kornaus Wiceprezes ZG PCK.

Za promocję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia uhonorowany został ks. Józef Piech.

Upominki z okazji Jubileuszu otrzymali: Stanisław Kracik Prezes ZG PCK, Zofia Kuśnierz sekretarz ZP PCK w Bochni, Leszek Zabiegała, Małgorzata Pyka, Radosław Brydniak, Dagmara Kumor. Tadeusz Piekło.

Specjalną Kropelkę otrzymał Jan Aksamit – ojciec trzech synów – krwiodawców.

Uroczystości zakończył wspólny obiad przygotowany przez Organizatorów.

sp