Don't Miss
Home » Region » Afgańczycy zatrzymani przez Straż Graniczną

Afgańczycy zatrzymani przez Straż Graniczną

16 maja w Kamienicy (powiat limanowski) funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem, zatrzymali dwóch mężczyzn podających się za obywateli Afganistanu. Poruszali się oni pieszo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968.

Mężczyźni dostali się na terytorium Polski nielegalnie, przekraczając granice państwa ukryci w naczepie samochodu ciężarowego. Jak oświadczyli, na terytorium Grecji zapłacili przemytnikom 2 000 euro za zorganizowanie podróży do Polski. Tam, w trakcie nieobecności kierowcy polskiej ciężarówki, przy pomocy nieznanych im bliżej osób, ukryli się w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Po 3 dniach podróży – już na terenie Polski – opuścili naczepę i w dalszą podróż udali się pieszo. Celem ich podróży prawdopodobnie była Francja.

Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów. Oświadczyli, że są obywatelami Afganistanu w wieku 27 i 16 lat i nie są spokrewnieni. Dodatkowo, przeprowadzone badania medyczne potwierdziły, że młodszy z cudzoziemców może być niepełnoletni.

Starszemu z cudzoziemców postawiono zarzuty związane z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom, używając podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 § 2 kk). Cudzoziemiec przyznał się do zarzuconych mu czynów. Następnie 27-latek złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Młodszy z cudzoziemców został przesłuchany w charakterze świadka oraz złożył deklarację chęci złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W związku z tym, iż nie jest pełnoletni, oczekuje na ustanowienie przez sąd kuratora, do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Sąd zdecydował również o umieszczeniu 27-letniego obywatela Afganistanu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, natomiast niepełnoletni cudzoziemiec będzie przebywać w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu