Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Odnowiony ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli

Bochnia. Odnowiony ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli

Dobiegły końca prace konserwatorskie prowadzone w znajdującej się w bocheńskiej kopalni, kaplicy św. Kingi. To największa i najpiękniejsza kaplica znajdująca się w Kopalni Soli Bochnia.

Ołtarz powstał po 1861 roku dla zamówionego obrazu św. Kingi u malarza Krasińskiego. Wykonany został przez górników we własnym zakresie. Pod koniec XIX wieku uruchomiono nowe wyrobisko naprzeciw wnęki z ołtarzem. Początek XX wieku spowodował poszerzenie zakresu prac  w kopalni o niższe poziomy. Po długiej przerwie, w 1918 r. kaplicę udostępniono do użytku wraz z ołtarzem i obrazem. W okresie międzywojennym były tu odprawiane msze święte. W czasie okupacji i po wojnie, do 1956 r. kaplica była nieczynna.

Zakres prac konserwatorskich objął odnowienie polichromowanej struktury architektonicznej ołtarza głównego, obejmującej: mensę z antepedium, 2 cokoły, 2 postumenty zdobione i 2 kolumny.

Wszystkie prace konserwatorskie możliwe były do zrealizowania dzięki środkom pozyskanym poprzez udział w konkursie pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” oraz uchwały nr XIV /178/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego, oraz dzięki dotacji otrzymanej na podstawie uchwały Rady Powiatu w Bochni nr VIII/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spawie udzielenia ponownej dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Prace przeprowadzanie były pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystko wskazuje na to ,że jest to dopiero początek działań, które przewidziane są w najbliższym czasie do realizacji w zakresie odnowy i zabezpieczenia elementów wyposażenia oraz samej komory w której znajduje się kaplica św. Kingi.

Efekty zakończonego właśnie etapu prac będzie można podziwiać podczas tegorocznej Pasterki, 24 grudnia.

IB