Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Powiat przekazał sprzęt dla OSP / zdjęcie

Bochnia. Powiat przekazał sprzęt dla OSP / zdjęcie

Bochnia. Powiat przekazał sprzęt dla OSP

Bochnia. Powiat przekazał sprzęt dla OSP

Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem przekazali dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wsparcie na łączną kwotę blisko 60 tys. zł trafiło do 20 jednostek OSP.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni i wzięli w niej udział również Komendant Powiatowy PSP Robert Cieśla, członek zarządu Powiatu Bocheńskiego Jerzy Błoniarz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Tadeusz Cichoń oraz prezesi, naczelnicy i druhowie z jednostek odbierających sprzęt.

Wiem, że potrzeby OSP są ogromne i wsparcie Powiatu Bocheńskiego nie zaspokoi ich wszystkich. Niemniej druhowie otrzymali sprzęt i wyposażanie, które usprawni pracę strażaków i poprawi ich bezpieczeństwo podczas wykonywania działań ratowniczych – mówi Adam Korta Starosta Bocheński.

W tym roku wsparcie trafiło do druhów z: Rzezawy, Trzciany, Leszczyny, Siedlca, Łapanowa, Okulic, Proszówek, Baczkowa, Borku, Wyżyc, Borównej, Rajbrotu, Bessowa, Sobolowa, Brzeźnicy, Łazów, Mikluszowic, Muchówki, Rozdziela i Bytomska.

W ramach dofinansowania jednostki zakupiły sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. quada, kamerę termowizyjną, ubrania specjalne, hełmy, mundury i węże strażackie. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Bocheńskiej.

Warto przypomnieć, że Powiat Bocheński wspiera strażaków – ochotników od ponad 10 lat. W tym czasie 64 jednostki OSP otrzymały sprzęt za ponad 800 tys. zł.

sp

Fot. Maciej Mazur