Don't Miss
Home » Kultura » Dni otwarte Szkoły Muzycznej w Brzesku

Dni otwarte Szkoły Muzycznej w Brzesku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku zaprasza rodziców wraz z dziećmi i młodzieżą, które chcą uczęszczać do szkoły muzycznej na „Dni otwarte szkoły”. Odbędą się one w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 roku. Rodzice i dzieci będą mogli spotkać się z nauczycielami i uzyskać wszystkie potrzebne informacje i odpowiedzi na pytania o naukę w szkole.

Każdy z przybyłych będzie mógł wejść do klas, spróbować gry na instrumencie, posłuchać koncertu i prezentacji instrumentów w wykonaniu orkiestry smyczkowej i zespołu instrumentów dętych, a także zobaczyć jak odbywa się przesłuchanie, podczas którego sprawdza się predyspozycje dziecka do nauki w szkole muzycznej. 

Dodatkowo w ramach dni otwartych będą możliwe konsultacje z pedagogami oraz sprawdzenie predyspozycji do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Szczegółowy harmonogram Dnia Otwartego w brzeskiej szkole muzycznej dostępny na stronie internetowej szkoły <==

W brzeskiej szkole muzycznej prowadzone są dwa cykle kształcenia, 6-letni i 4-letni. Na ten pierwszy przyjmowane są dzieci między piątym, a dziesiątym rokiem życia. W drugim mogą wziąć udział dzieci i młodzież mające 8 do 16 lat. Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumentach, uczniowie mają także zajęcia w grupach (rytmika, audycja muzyczna, kształcenie słuchu). Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

Instrumenty klawiszowe: fortepian.
Instrumenty strunowe: skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara.
Instrumenty dęte i perkusyjne: flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Nauka w szkole Muzycznej w Brzesku jest bezpłatna.

W tym roku zapisy do szkoły muzycznej w Brzesku trwają do 31 maja.

Dni otwarte Szkoły Muzycznej – wydarzenie na facebooku <==

SM Brzesko / IB

Spot promocyjny  Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku