Don't Miss
Home » Region » Dobiega końca I etap budowy pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Łapczycy

Dobiega końca I etap budowy pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Łapczycy

W 2018 Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 mln złotych w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

W tym samym roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu prac – który obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Budowa ruszyła w wakacje zeszłego roku, a prowadzone prace ziemne zbiegły się z jesienną kampanią wyborczą. Rozpowszechniane były wówczas informacje, że budowa hali spowodowała pęknięcia na tynkach wewnątrz budynku szkoły, choć pojawiły się one tam dużo wcześniej. Mając na względzie fakt, iż został o tej sprawie powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Gmina Bochnia została zmuszona do przeprowadzenia kosztownej ekspertyzy. Zbadano stan techniczny szkoły ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń powstałych na dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy przewiązką, a budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum. Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że „budynek gimnazjum oraz budynek łącznika znajduje się obecnie w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Budynek może być w dalszym ciągu użytkowany”. Co ciekawe z dokumentu wynika również, że widoczne obecnie pęknięcia powstały dlatego, że wzniesione przed laty budynki „pracują” na gruncie, a przewidziana wówczas w projekcie budowlanym dylatacja pomiędzy budynkiem gimnazjum a przewiązką, została wykonana niepoprawnie i nie do końca zgodnie z projektem.

Obecnie na ukończeniu jest pierwszy etap inwestycji. Wartość prac w ramach I etapu to ponad 5,4 mln zł. W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie II etapu prac w ramach, którego zostaną wykonane prace wykończeniowe w budynku, roboty instalacyjne, zagospodarowanie terenu w tym m.in. budowa chodnika, miejsc postojowych, zamontowanie wyposażenia.

ug