Don't Miss
Home » Kultura » Doceniając ceramiczne dziedzictwo – ścieżka historyczna w Łysej Górze ukończona / zdjęcia

Doceniając ceramiczne dziedzictwo – ścieżka historyczna w Łysej Górze ukończona / zdjęcia

W Łysej Górze została zrealizowana inwestycja pn. „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze”, która realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Celem powyższej inwestycji była budowa ścieżki historycznej, wzdłuż której zostały zamontowane różne obiekty wykonane z ceramiki. Znalazły się tam takie budynki jak: kościół, zamek oraz chata chłopska z budynkami gospodarczymi.

Przypominamy, że projekt, poza tym, że pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego, to wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury, a także poprawę jakości i estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Łysa Góra. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła prawie 200 tysięcy złotych.

Galeria zdjęć <==

gminadebno.pl