Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego wybrano nowe prezydium.Przewodniczącą Konwentu w nowej kadencji będzie Romana Gajdek – Dyrektor PCPR w Gorlicach a zastępcą przewodniczącej Elżbieta Paczyńska – Dyrektor PCPR w Bochni.

Elżbieta Paczyńska tworzyła i rozwijała PCPR w Powiecie Bocheńskim. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1977-1983) i Uniwersytetu Łódzkiego (1999), gdzie ukończyła studia z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jako dyrektor PCPR w Bochni zbudowała prężny zespół pracowników PCPR, dba o wysokie motywacje do wypełniania dobrej jakości usług pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych. Wspiera kierowników innych jednostek pomocowych w szczególności Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Inicjowała działalność grup nieformalnych opracowujących projekty społeczne, informując opinię publiczną o najważniejszych sprawach lokalnego sektora pomocowego. Poza standardową działalnością PCPR w Bochni podejmuje się realizacji nowatorskich projektów i współpracy partnerskiej z innymi organizacjami lokalnymi i ponadlokalnymi.

Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego powstał w 2014 r. jako forum wymiany doświadczeń, wypracowania wspólnych stanowisk i przygotowywania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej z miast na prawach powiatu. Został powołany w celu ściślejszej współpracy przedstawicieli powiatowych jednostek pomocy społecznej na rzecz m.in. poprawy funkcjonowania pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, usprawnienia funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integracji środowiska i wypracowywania nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej szczebla powiatowego w województwie małopolskim.

sp