Don't Miss
Home » Kultura » I Edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…”

I Edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…”

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Szczurowej przeprowadzona została I Edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…”

Konkurs dedykowany był wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni niemal 400 lat zostali zesłani na Syberię. Głównym celem tego patriotycznego przedsięwzięcia było krzewienie pamięci

o Sybirakach oraz bardzo trudnej i bolesnej historii zesłań. W sposób symboliczny upamiętnieni zostali także wszyscy Polacy, którzy nigdy z Syberii już nie powrócili. Niestety bardzo wielu z nich nie ma już dzisiaj choćby nawet najskromniejszej mogiły. Każdy wiersz, który tego dnia został powiedziany przez uczniów był światełkiem pamięci dla wszystkich Rodaków, którzy za miłość do Ojczyzny zapłacili deportacją do „krainy wiecznych śniegów i wiecznej tęsknoty”.

Osobą, która była bezpośrednią inspiracją do zorganizowania konkursu jest Pani Stanisława Wiatr – Partyka, Sybiraczka i poetka, która poprzez swoją wyjątkową twórczość i setki prelekcji, przeprowadzonych w szkołach, instytucjach kultury, kościołach, zakładach karnych i wielu innych miejscach, od lat chroni historię zesłańców od zapomnienia. W wieku 10 lat wraz z mamą Olgą została deportowana do północnego Kazachstanu. Szczęśliwie udało im się powrócić do Polski w 1946 roku. Jan Wiatr czyli tata Pani Stanisławy został zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940 roku.

Tematyka wierszy, które recytowali uczniowie oprócz opisów dramatycznych warunków życia, którego doświadczali na zesłaniu Polacy, dotyczyła również zbrodni katyńskiej, tęsknoty za krajem i rodziną oraz co bardzo istotne, problemu mierzenia się współczesnej młodzieży z historią Sybiraków.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów z gmin: Szczurowa, Wietrzychowice oraz Radłów, natomiast w składzie Jury, które dokonało oceny występów i wyłoniło zwycięzców zasiedli: Pani Dorota Lupa, Kierownik Zespołu Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Pani Ewa Czuj, bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Dołędze, a także Pan Mariusz Antosz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Gminie Szczurowa.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Adrian Berner – Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

II miejsce: Julia Czuj – Szkoła Podstawowa w Zaborowie

III miejsce: Paulina Jurczak – Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej

Wyróżnienia: Igor Bieniaś – Szkoła Podstawowa w Zaborowie, Julia Wójcik – Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej, Wiktoria Hołysz – Szkoła Podstawowa w Zdrochcu

Wręczenia nagród dokonali organizatorzy konkursu: Mieczysław Chabura – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Mateusz Michalski – przewodniczący Klubu Historycznego Contra Spem Spero oraz Pan Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa, który objął honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie oraz Klubu Historycznego Contra Spem Spero, zaś honorowy patronat oprócz Wójta Gminy Szczurowa objął również Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Szymon Witek. Organizację konkursu wsparł również Pan Marek Biernat – przewodniczący Rady Gminy Szczurowa.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczniom, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, nauczycielom, którzy włożyli ogromny trud w przygotowanie swoich podopiecznych, a także wszystkim innym osobom, które wsparły organizację konkursu. Mamy nadzieję, że krzewienie pamięci o Sybirakach przy wykorzystaniu ich wyjątkowej twórczości będzie kontynuowane również w następnych latach.

IB