Nie przegap
Strona główna » Kultura » JAK PIĘKNA JEST MAŁOPOLSKA

JAK PIĘKNA JEST MAŁOPOLSKA

Jak piękna jest Małopolska dowiedzieli się uczniowie klas I i II podczas realizacji międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego. Według Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla uczniów klas I i II gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni podczas nauki w gimnazjum wziąć udział w co najmniej jednym projekcie. (…) Bez względu na to, w której klasie uczeń zrealizuje projekt edukacyjny, informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Koordynatorkami projektu były p. Joanna Bodzioch (część językowa) oraz p. Elżbieta Chochlińska (blok matematyczno-przyrodniczy). W projekcie uczestniczyli także nauczyciele: pp. Teresa Boraca, Marta Biernat, Marta Oleksy, Jolanta Skórnóg, Józef Wilaszek i Przemysław Sobyra. Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowania walorami turystycznymi województwa małopolskiego, docenienie i promowanie walorów turystycznych regionu, poznanie tradycji i świąt w Małopolsce, poznanie zabytków przyrody i architektury w naszym województwie, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, zdobywanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, prowadzenia czasopisma internetowego oraz korzystania z międzynarodowej platformy TwinSpace oraz przygotowanie młodzieży do mądrego współistnienia ze środowiskiem regionalnym.

Termin realizacji zadań wynosił 3 miesiące, podczas którego uczniowie odbywali wycieczki po regionie i systematycznie kontaktowali się z opiekunami w celu monitorowania postępów pracy.

Prezentacja projektu miała miejsce 16 czerwca, w dniu Święta Szkoły. Efekty pracy uczniów przedstawiono w formie programu telewizyjnego „Kocham Cię Małopolsko”, podczas którego 2 drużyny współzawodniczyły w różnych konkurencjach dotyczących Małopolski. Ekspertami oceniającymi ich wypowiedzi byli uczestnicy projektu. W jury zasiadły pp. Elżbieta Chochlińska oraz Marta Biernat. W nagrodę drużyny otrzymały zakładki do książek wydane w ramach projektu.

Projekt obejmował realizację 12 zadań, które uczniowie wykonali samodzielnie lub w grupach.

Z zakresu geografii powstały albumy pt.: „Babiogórski Park Narodowy”, „Ojcowski Park Narodowy”, „Parki Narodowe Małopolski” oraz mapy: województwa małopolskiego, szlaku architektury drewnianej i parków narodowych a także album świąt w Małopolsce (opiekun p. Elżbieta Chochlińska).

W ramach kół języka angielskiego i niemieckiego uczniowie wykonali przewodnik polsko-angielsko-niemiecki w postaci atrakcyjnej kliszy fotograficznej, na której zabytki podzielono według kategorii: zamki, podziemne królestwo soli, muzea, skanseny i sanktuaria (opiekunowie p. Joanna Bodzioch i p. Przemysław Sobyra). Ta sama grupa nakręciła program telewizyjny prezentujący 7 zabytków gminy Borzęcin: kościół parafialny w Borzęcinie Górnym, Pietę Borzęcińską, dom żydowski, kuźnię rodziny Bąk, dwór w Borzęcinie i Przyborowie oraz Bezardówkę. Zabytki prezentowane były przez lektorów w językach angielskim i niemieckim z napisami w języku polskim.

Przez cały rok szkolny grupa 15 uczniów klas II prowadziła wymianę mailową z uczniami I klasy liceum im. Paul Emil Victor we Francji. Uczniowie zarejestrowani zostali na platformie e-twinning, na której umieszczali swoje prace. W sumie wykonali 7 zadań: napisanie krótkiej charakterystyki własnej w języku angielskim oraz utworzenie profilu na platformie TwinSpace, przygotowanie prezentacji na temat własnej miejscowości, opis bożonarodzeniowych zwyczajów, oferta turystyczna wybranych miejsc w Małopolsce, zwyczaje wielkanocne oraz stworzenie czasopisma internetowego e-magazine.

Z dziedziny fizyki uczniowie obserwowali niebo nad Borzęcinem pod opieką p. Józefa Wilaszka. Efekty swoich obserwacji przekazali w postaci prezentacji multimedialnej o ciałach niebieskich widocznych z naszej miejscowości. Druga grupa zajęła się obserwatoriami astronomicznymi Małopolski a także sprzętem służącym do obserwacji planet i gwiazd. Zebrane informacje przedstawili także w formie prezentacji multimedialnej (opiekun p. Marta Oleksy).

Poznając tajniki programu PowerPoint na lekcjach informatyki pod okiem p. Teresy Boraca, uczniowie klas II opracowali kolejne prezentacje: Pomniki przyrody, Wspaniałe Góry Pieniny, Kopalnie, Zakopane, Kraków, Dworki i zamki, Wieliczka, Atrakcje Małopolski, Zabytki w okręgu Krakowa, Powiat brzeski, Agroturystyka, Święta w Małopolsce.

Projekt był także okazją do pokazania zdolności plastycznych naszych uczennic, które wykonały szkice zabytków architektury drewnianej.

Kolejne zadanie projektu związane było z florą i fauną województwa małopolskiego, które zaprezentowano w postaci zielników oraz albumów roślin i zwierząt Małopolski. Wykonano także prezentację multimedialną „Szlak Architektury Drewnianej.” Atrakcją był album pt. „Małopolska w obiektywie”, który zawierał autorskie zdjęcia naszych uczennic a także informacje o rezerwatach i pomnikach przyrody w naszym województwie (opiekun p. Marta Biernat).

W ramach pracy koła turystyczno – fotograficznego, wraz z opiekunem p. Joanną Bodzioch uczniowie opracowali zakładki do książki. Przód zakładki przedstawiał zabytki Gminy Borzęcin. Tył prezentował zdjęcia uczniów naszego gimnazjum, które zajęły I, II i III miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym „Zwiastuny Wiosny”. Wydrukowane zostały w tarnowskiej drukarni w nakładzie 1000 egzemplarzy. Każdy uczeń otrzyma zakładkę wraz ze świadectwem podczas zakończenia roku szkolnego 22 czerwca.

W projekcie uczestniczyli: Paweł Kózka, Rafał Witek, Anna Nowak, Gabriela Kuliś, Marzena Bogusz, Magdalena Witek, Magdalena Serwa, Angelika Zając, Marta Rędzina, Karolina Pitaś, Adrian Kwaśniak, Paulina Wesołowska, Marcin Klisiewicz, Patryk Pilch, Wojciech Bąk, Dominika Siciarz, Kamil Czernek, Katarzyna Pudełko, Kinga Czaja, Marta Wójcik, Aneta Prokopek, Natalia Stolarz, Adrian Mika, Piotr Kopacz, Kamil Bach, Sebastian Siudut, Weronika Machalska, Klaudia Bogusz, Kinga Bąk, Anna Nowińska, Beata Knap, Sylwia Bąk, Agnieszka Szuba, Regina Marcinkowska, Gabriela Cieśla, Gabriela Kania, Maciej Bieniek, Marlena Janeczek, Łukasz Jarosz, Weronika Hebda i Sara Rogóż. Układ graficzny zakładek, montaż programu, obsługa techniczna: Sebastian Szafrański.

 

Joanna Bodzioch