Don't Miss
Home » Wiadomości » „Kwartet (coraz ważniejszy) na Przedgórzu”

„Kwartet (coraz ważniejszy) na Przedgórzu”

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zakończyło rozdział środków unijnych z puli przeznaczonej na lata 2007-2013. Funkcjonująca na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów) Lokalna Grupa Działania z Warysia rozdysponowała w przeciągu pięciu lat na realizowane projekty ponad 11 mln zł. Beneficjenci złożyli blisko 300 wniosków.

– Idea funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania znakomicie sprawdziła się w naszym przypadku – mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. Podejmowane przez nas działania aktywizujące lokalną społeczność dały efekt w postaci dużej liczby wniosków składanych na realizację ciekawych projektów. Od chwili pierwszego naboru, zorganizowanego na przełomie lat 2009-2010 Rada Stowarzyszenia oceniła 282 wnioski. Do finansowania wybrano projekty na kwotę ponad 11 mln zł – wylicza prezes.

Projekty „Kwartetu na Przedgórzu” w latach 2009-2014

tabela

Budują, remontują, edukują…
W 2014 roku nabory wniosków przeprowadzono trzykrotnie. W ramach ogłoszonych w dniach 17 marca – 4 kwietnia złożono 14 wniosków, z których do finansowania wybrano 6 na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje projekt złożony przez Gminę Borzęcin dotyczący budowy Skate Parku w Przyborowie.
– W ramach inwestycji powstanie mural, na którym zostanie w oryginalny sposób przedstawiona historia gminy. To takie połączenie funkcji obiektu, przeznaczonego do zabawy z rolą edukacyjną – podkreśla wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak.
W kolejnych lipcowych naborach (14-28 lipca) z szansy na dofinansowanie projektów realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” skorzystało 20 wnioskodawców. Do refundacji Rada LGD wybrała 4 inwestycje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”, na łączną kwotę 639 534 zł. W limicie dostępnych środków zmieściło się także 5 operacji realizowanych w ramach „Małych projektów” (kwota dofinansowania – 180 763 zł), „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (1 operacja – 100 000 zł) oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (2 operacje – 103 139 zł).
Projekty złożone w lipcowych naborach dotyczyły m.in. remontów i doposażenia budynków pełniących funkcje społeczno–kulturalne na terenie czterech gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów) oraz realizacji filmów promocyjno-edukacyjnych m.in. o prapoczątkach obszaru Przedgórza, lokalnych potrawach kulinarnych charakterystycznych dla regionu. Najwyższe dofinansowanie otrzymał projekt Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, w ramach którego zostanie zaadaptowany na Centrum Kulturalno-Społecznego Wsi Okocim zabytkowy budynek, który ponad 100 lat temu baron Goetz przekazał siostrom zakonnym, prowadzącym na wsi ochronkę i przedszkole.
Dodatkowo w wyniku zwolnienia środków dla  działania „Odnowai rozwój wsi” przeprowadzono jeszcze jeden nabór w sierpniu (13-27 sierpnia). Do finansowania wybrano 3 wnioski na łączną kwotę pomocy 187 579 zł. Dzięki unijnym pieniądzom do końca roku zostanie wybudowany plac zabaw w Buczu, Gmina Brzesko doposaży domy ludowe w czterech miejscowościach, a Gmina Radłów wykona prace konserwatorskie miejsc pamięcii kultu religijnego.
– Warto ponadto przypomnieć, że LGD otrzymała 3,9 mln zł na realizację projektów wpisujących się w tworzony „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń” – mówi prezes Piotr Kania. – W jego ramach powstał też specjalny system Guide 24/24. To portal internetowy – www.przedgorze.pl, który został udostępniony beneficjentom, zamieszczającym w nim filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe, archiwalia oraz teksty opisujące zrealizowane projekty. Uzupełnieniem systemu będzie oznaczenie w terenie każdego z miejsc tablicą z fotokodem, który po zeskanowaniu będzie odsyłał do odpowiedniej zakładki na portalu. I co jeszcze istotne, wspomniany portal będzie pełnił rolę narzędzia w innowacyjnym systemie lokalnej edukacji historycznej – dodaje.

Razem łatwiej
Oczywiście, działalność „Kwartetu” nie ogranicza się wyłącznie do organizowanie naborów. Stowarzyszenie wraz z partnerskimi Lokalnymi Grupami Działania realizuje także tzw. projekty współpracy, które również finansowane są w ramach programu LEADER.
W czerwcu został zrealizowany projekt „Wrota Pogórza”, pełniący rolę wirtualnej karty turystycznej, dzięki której turysta ma możliwość „kolekcjonowania” odwiedzonych miejsc. Koncepcja zakładała utworzenie 7 tematycznych „wrót”, które zostaną otwarte po zdobyciu wszystkich kluczy. Aby zdobyć ów  klucz należy odwiedzić poszczególne miejsca, przypisane są do odpowiednich wrót. Każde wrota otwiera inna liczba kluczy odpowiadających atrakcjom z danej tematyki wrót.
Wcześniej na obszarze gmin borzęcińskiej i radłowskiej oznakowano rowerową trasę, wchodzącą w skład Bursztynowego Szlaku. A obecnie LGD przymierza się do jeszcze jednego projektu dotyczącego komercjalizacji produktu lokalnego. Chodzi o zbudowanie i upowszechnieniu ścieżki wprowadzenia na rynek produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie innowacyjnego modelu komercjalizacji. W realizację projektu włączyło się sześć lokalnych grup działania z Małopolski.

Popularyzują produkty lokalne
Corocznie w ramach swych działań aktywizujących Stowarzyszenie bierze udział w najważniejszych wydarzeniach regionalnych odbywających się cyklicznie na obszarze czterech gmin. Spotkania takie są doskonałą okazją do poznania się z mieszkańcami obszaru, przedstawienia działań Stowarzyszenia oraz promocji lokalnych produktów kulinarnych. „Kwartet” włączył się więc w organizację
w Biesiadzie Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej, Dniach Brzeska, I Światowym Zjeździe Radłowian oraz jednej z największych imprez plenerowych Małopolski – Borzęckim Święcie Grzyba.
– Przygotowane przez nas stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę przyciągały prezentowane przez nas potrawy. Skosztować można było m.in. ogórków kiszonych, chleba ze smalcem, wyrobów masarskich oraz najchętniej wybieranego spośród całej oferty kulinarnej Stowarzyszenia – placka z grzybami podanego z czerwonym barszczem. Dla miłośników słodyczy przygotowano pyszne domowe wypieki: serniki, pierniki, makowce oraz ciasta drożdżowe. „Kwartet na Przedgórzu” nie zapomniał również  o najmłodszych uczestnikach imprez. Specjalnie dla nich organizowaliśmy świetne zabawy i konkursy edukacyjne – wylicza Piotr Kania.
Warto dodać, że każdorazowo Stowarzyszenie przekazuje na organizację wspomnianych imprez po kilkanaście tysięcy złotych.
A dla tych, którzy chcą nauczyć się  jak przyrządzić papuchy, bryjkę czy kajpus Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” wydaje książkę kucharską. Znajdują się w niej przepisy tradycyjnych potraw lokalnych, znanych od lat na obszarze Przedgórza.
– Z pewnością będzie to wielka frajda dla gospodyń domowych, które same będą mogły przyrządzić smaczne, aczkolwiek w dużej mierze już zapomniane potrawy, takie jak chociażby kołacze bryzgane czy rosół z gwoździa – cieszy się prezes LGD. – Choć nazwy potraw zaskakują, to jednak ich przygotowanie nie jest trudne. Kuchnia Przedgórza jest prosta i oparta o to, co tutaj rośnie i co można wyhodować – przekonuje.
Pięć lat działalności Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” niewątpliwie utwierdza w przekonaniu, że to ważna na naszym terenie instytucja, a rosnąca jej ranga ma coraz bardziej znaczący wpływ rozwój regionu. Dotychczasowe doświadczenia zapewne zostaną wykorzystane przy planowaniu działalności w następnym okresie programowania na lata 2014-2020.

LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.

PS/MP/ML

One comment

  1. Tylko dlatego że jest dobrze kierowana.ie nie wymieniaSą Stowarzyczenia których s