Don't Miss
Home » Kultura » Lipnica Murowana / Nowy rekord w konkursie palm – 37, 78 m!

Lipnica Murowana / Nowy rekord w konkursie palm – 37, 78 m!

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. podczas 61. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego padł nowy rekord wysokości palmy wielkanocnej. Zwycięzcą nagrody Grand Prix i autorem najwyższej palmy mającej 37,78 m jest 21-letni Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej. Rekord lipnickiej palmy należał do tej pory do zmarłego w zeszłym roku Zbigniewa Urbańskiego, który w 2011 r. zaprezentował palmę wielkanocną mierzącą 36 m i 4 cm.

Za sprawą doskonałej, słonecznej pogody niedzielny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Lipnicy Murowanej przybyło jak się szacuje kilkanaście tysięcy turystów. Wśród gości tegorocznego konkursu byli m.in. wicepremier Beata Szydło, wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oraz wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, przedstawiciele sejmu (Arkadiusz Mularczyk) i senatu (Kazimierz Wiatr), a także Parlamentu Europejskiego (Edward Czesak oraz Bogusław Sonik). Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego (Witold Kozłowski oraz Anna Pieczarka), powiatowego (Adam Korta) i gminnego. Równie licznie przybyli do Lipnicy Murowanej przedstawiciele policji, straży pożarnej i więziennictwa.

Niedziela Palmowa to dzień w roku, który ma szczególny charakter religijny, ale bezsprzecznie wyjątkowy wymiar, jeśli chodzi o Lipnicę Murowaną. Od wczesnych godzin rannych, na płycie lipnickiego rynku trwało ustawianie palm i intensywna praca komisji konkursowej. Do konkursu zgłoszono 48 palm w czterech kategoriach (niskich, średnich, wysokich i najwyższych) oraz 122 palmy dziecięce do 3 metrów wysokości.

Cała trudność postawienia wysokiej palmy budowanej wg wzoru z Lipnicy Murowanej kryje się w wytycznych regulaminu konkursu, który wyklucza użycie metalowego pręta jako rdzenia palmy. Można posłużyć się jedynie drewnianą tyczką. Smukłe palmy o grubości pozwalającej na objęcie ich dłońmi, wykonywane są ze starannie układanych pręci wierzbowych i wiązane takimiż witkami. W czubie palma przystrojona jest wiązką trzciny stawowej oraz kolorowymi, bibułowymi wstążkami oraz kwiatami i wiosennymi baziami. Na dodatek te długie palmy wznosi się wyłącznie siłą ludzkich rąk, przy pomocy lin i specjalnych tyczek, po czym przywiązuje się je do rosnących na rynku starych lip. Brzmi nieco ekstremalnie, ale takie właśnie sceny, zapierające dech w piersiach rozgrywają się na lipnickim rynku. Jaka jest ostateczna granica wysokości, przy której da się jeszcze postawić palmę? W 2019 r. okazało się że można jeszcze bardziej zbliżyć się do granicy 40 metrów.

W trakcie stawiania palm oraz w dalszej części dnia na scenie prezentowały się z programem artystycznym zespoły folklorystyczne z gminy Lipnica Murowana oraz z Malopolski: Orkiestra Dęta z Rajbrotu, Zespół Pieśni „Raj” z Rajbrotu, Zespół „Nadwiślanki” z Koła Gospodyń Wiejskich w Rusocicach, Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” z Krakowa, Zespół Regionalny „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Zespół Pieśni i Tańca „Siedlecanie” z Siedlca oraz Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej. W zabytkowym kościele św. Leonarda chór parafialny „Canon” z Nowego Wiśnicza wykonał Koncert Pieśni Pasyjnych. Turyści mogli zwiedzać zabytki lipnickie do późnych godzin popołudniowych.

W 1958 roku lipnicki poeta i działacz społeczny – Józef Piotrowski ogłosił I konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by utrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże czego dowodem była niezliczona ilość palm. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców z lokalnej imprezy konkurs przekształcił się w wydarzenie o randze ogólnopolskiej przyciągające turystów. Smukłe i powabne, kunsztownie wykonane z wiklinowych pręci, ozdobione barwnymi kwiatami i wstążkami na stałe weszły już do lipnickiej tradycji, a dzięki swej wielkości od lat znane są już prawie na całym świecie. 

– Nigdzie na świecie nie ma takich palm, nastroju, pulsu wiosny i organicznie dotykalnej symboliki zmartwychwstania życia. Gdy stoję w tłumie, obecność ducha pana Józefa w tym palmowym święcie dowodzi, że po człowieku pozostają przede wszystkim ślady jego działalności. Wywołuję tu z pamięci postać Józefa Piotrowskiego, poety, gawędziarza, historyka naszej małej ojczyzny, twórcy i animatora kultury – powiedział przed laty Henryk Cyganik – krakowski poeta, dziennikarz i publicysta.

Organizatorami 61. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego był Urząd Gminy Lipnica Murowana, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, współorganizatorem Parafia Rzymskokatolicka w Lipnicy Murowanej. Honorowy Patronat objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Korta – Starosta Bocheński.

Galeria zdjęć Tarnowski Gość Niedzielny <==

Galeria zdjęć lipniczanin.pl <==

foto: lipniczanin.pl

IB / lipnicamurowana.pl

 

VIDEO

 

FOTO