Don't Miss
Home » Region » Magisterskie studia na kierunku fizjoterapia w PWSZ w Tarnowie!

Magisterskie studia na kierunku fizjoterapia w PWSZ w Tarnowie!

To informacja, na którą czekała cała społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych planujący studia fizjoterapeutyczne. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Pozytywna opinia PKA trafiła teraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które musi wydać stosowną decyzję. W praktyce oznacza to, że do oferty edukacyjnej PWSZ w Tarnowie dołączy czwarty kierunek, na którym nauka kończyć się będzie zdobyciem tytułu magistra. Rekrutacja już się rozpoczęła.

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej to wielki sukces i zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy dydaktyków z Zakładu Fizjoterapii Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ. Wniosek do PKA musieli pisać bardzo szybko, bo brak pozytywnej opinii Komisji oznaczałby brak rekrutacji na Fizjoterapię w nowym roku akademickim 2017/18.

– Taką sytuację wymusiła na nas zmiana przepisów. Mówiąc w skrócie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że nauka na kierunku Fizjoterapia może być prowadzona jedynie w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. W Tarnowie kształciliśmy dotąd w ramach studiów licencjackich, a teraz przestało być to możliwe – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor PWSZ ds Studenckich i Dydaktyki.

Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej oznacza, że młodzi ludzi będą mogli w Tarnowie zdobyć tytuł magistra fizjoterapii, bez konieczności wyjazdu z miasta i szukania innych uczelni. Jeśli dodamy do tego doskonałą kadrę oraz komfortowe warunki, jakie mamy w obiektach Instytutu Ochrony Zdrowia, nasza oferta staje się bardzo atrakcyjna – dodaje.

Nauka na fizjoterapii, podobnie jak na znakomitej większości kierunków, które proponuje PWSZ, prowadzona będzie w oparciu o praktyczne profile kształcenia, co oznacza bardzo dużą liczbę godzin zajęć praktycznych, a w konsekwencji jeszcze lepsze przygotowanie do wykonywania tego wymagającego zawodu.

– Młodzi ludzie, którzy rozpoczną naukę na fizjoterapii w tym roku muszą liczyć się z wymagającymi studiami. Po zdobyciu tytułu magistra, będą bowiem na równych prawach z lekarzami medycyny, dlatego muszą posiąść dużą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne – mówi dr Ewa Otfinowska, kierownik Zakładu Fizjoterapii IOZ PWSZ w Tarnowie.

– Przygotowanie wniosku do PKA kosztowało nas wiele wysiłków, bo działaliśmy pod presją czasu. Jestem bardzo szczęśliwa, że Komisja oceniła go pozytywnie. Mam nadzieję, że z możliwości zdobycia tytułu magistra w Tarnowie, bez konieczności wyjeżdżania, skorzysta wielu młodych ludzi. Zapraszam ich serdecznie – dodaje.

– Wiadomość o pozytywnej opinii PKA była przez nas bardzo oczekiwana, cieszę się niezmiernie, że nadaszła i możemy rozpocząć nabór na tym kierunku w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich – mówi Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Nabór na fizjoterapię, oraz inne kierunki i specjalności w PWSZ już trwa. W tym roku zaplanowano go do 21 lipca (pierwsza tura) oraz od 1 do 15 września (nabór uzupełniający). Wszystkie informacje przydatne dla kandydatów znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Dodajmy, że fizjoterapia jest czwartym „magisterskim” kierunkiem studiów w tarnowskiej PWSZ. Pozostałe trzy to: filologia polska, administracja i pielęgniarstwo.

PWSZ