Nie przegap
Strona główna » Region » Wojnicz / Młodzi strażacy działają i ostrzegają

Wojnicz / Młodzi strażacy działają i ostrzegają

15 osób w wieku 13-18 lat działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu stworzyło ulotkę informacyjną dot. czadu i zawierającą podstawowe informacje nt. szkodliwości spalania odpadów. Młodzi strażacy poświęcili kilka wspólnych spotkań by przygotować ulotkę: pracowali nad jej zawartością, wspólnie z grafikiem opracowali jej wygląd, a teraz zajmują się jej kolportażem wśród mieszkańców Gminy Wojnicz. Wszystko to było możliwe dzięki dotacji w ramach Konkursu Ekologicznego Programu Równać Szanse.

CZADowa akcja to jedna, ale nie jedyna z inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Bądź EKO na co dzień”. Młodzież w ramach pozyskanej dotacji zorganizowała Wieczór ekologicznych ozdób bożonarodzeniowych.

W styczniu w ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny dot. wypalania traw, a w marcu Młodzi stworzą 200 unikatowych, bawełnianych, ekologicznych toreb, które zostaną rozdane mieszkańcom Wojnicza.

Wszystkie te działania realizowane są w ramach w ramach Konkursu Ekologicznego Programu Równać Szasnę, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży finansowanego z darowizny S.C. Johnson.

Projekt, w którym uczestniczy wojnicka młodzież, realizowany jest w oparciu o program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, którego nadrzędnym celem jest nabycie przez młodzież umiejętności wykorzystania tego, co może sprzyjać młodemu człowiekowi, czyli dostrzegania środowiska lokalnego przez pryzmat jego walorów przy jednoczesnym wglądzie we własne mocne i słabe strony, a także zjednywanie sobie innych osób, poprzez relacje z nowymi ludźmi i instytucjami w sytuacjach tego wymagających.

Warto nadmienić, że to już szósty projekt OSP Wojnicz realizowaniu w ramach Programu Równać Szanse. Od 2014 roku na działania młodzieży wojnickiej jednostce udało się pozyskać, aż 43 200 zł.

Dotacje te pozwoliły m.in. na zakup profesjonalnego fantomu, wyjazdy szkoleniowe do Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki Kopernik, organizacje Balu Małego Strażaka czy stworzenie filmu promującego OSP.


um