Don't Miss
Home » Wiadomości » Most w Ostrowie zamknięty!

Most w Ostrowie zamknięty!

Od godziny 11.15 27 listopada 2019 r. przeprawa przez rzekę Dunajec w Ostrowie jest niemożliwa dla wszystkich uczestników ruchu. Zakaz ruchu dotyczy także pieszych.

Decyzja jaka została podjęta dotyczy generalnego remontu mostu, a co za tym idzie jego całkowitego wyłączenia z ruchu.

Od dzisiaj kierowcy jak i piesi będą musieli korzystać z alternatywnych dróg. Alternatywnymi drogami objazdowymi pozostają mosty w ciągu autostrady do węzła Tarnów-Centrum, starą „czwórką” czyli drogą krajową DK94 i mostem w Zgłobicach oraz most nad rzeką Dunajec w Biskupicach Radłowskich w ciągu drogi wojewódzkiej 975.

Briefing prasowy wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie zamknięcia mostu na Dunajcu w Ostrowie.

Most nad Dunajcem w miejscowości Ostrów został wybudowany w 1971 roku. Od tego czasu nie był przebudowywany. Od 1999 roku odpowiedzialność za ten obiekt przejął samorząd powiatowy, zaś od 2007 roku znajduje się on w obszarze działalności powstałego wówczas Powiatowego Zarządu Dróg. Obecnie ruch pojazdów na tym obiekcie wynosi ponad 11,5 tysiąca pojazdów na dobę, w tym udział pojazdów ciężarowych i autobusów to 17 procent.

Obiekt był poddawany ekspertyzom stanu technicznego w latach 2011, 2015 i 2018. W 2019 roku została wykonana ekspertyza konstrukcyjna wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi i sprawdzeniem nośności obiektu z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. Ponadto prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Siwowskiemu z Politechniki Rzeszowskiej zlecone zostało wykonanie opinii technicznej, której celem było sprawdzenie poprawności wykonanej ekspertyzy oraz ocena stanu technicznego konstrukcji pod kątem możliwości utrzymania ruchu na obiekcie.

– Ten most w obecnym stanie należy zamknąć, bo robi się groźnie. Nie można ryzykować jego dalszej eksploatacji, nie tylko pod obciążeniem pojazdami samochodowymi, ale również pod obciążeniem pieszym czy rowerowym – ocenił prof. Tomasz Siwowski. – Most jest stary i ma pewne wady pierwotne w konstrukcji. Nośność jest bardzo ograniczona, a to co ogranicza tę nośność, to jeszcze bardzo dużo uszkodzeń tego mostu. Są to pęknięcia konstrukcji stalowej i spoin, których ilość narasta z dnia na dzień.

Starosta Tarnowski Roman Łucarz również uznał, że nie można narażać życia ludzi. Most w trybie natychmiastowym został zamknięty.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas nadrzędną wartością. Jesteśmy odpowiedzialni i nie możemy ryzykować – zaznaczył. – Ocenimy teraz czy jest możliwa naprawa mostu, w jakim zakresie i jakie będą tego koszty. Jeśli naprawa będzie możliwa i opłacalna, to będziemy go naprawiać, a jeśli się okaże, że korzystniejsza będzie budowa nowego obiektu to szybko przygotujemy dokumentację projektową i poszukiwać będziemy źródeł sfinansowania przedsięwzięcia.

Kolejne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie.

– Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie w tym momencie powoduje decyzja o zamknięciu mostu w Ostrowie. Nie jest jednak winą samorządu powiatowego, że na ten most kierował się ruch samochodowy z autostrady, przecież nigdy tak nie miało być – przekonuje Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma. – Błędem kardynalnym było to, że nowy most na Dunajcu nie powstał podczas budowy samej autostrady, że z powodu oszczędności ten wariant został zaniechany. Po drugie, możemy mówić o decyzjach, które spowodowały znaczące opóźnienie powstania nowego obiektu mostowego w ramach łącznika między zjazdem z autostrady a Mościcami. W latach 2012-2014 nasz Powiatowy Zarząd Dróg był liderem tego projektu, chociaż wiadomo było, iż jego koszty znacząco wykraczają poza możliwości budżetowe powiatu. Dopiero w 2015 roku inwestycję przejął Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, lecz poprzedni Zarząd Województwa Małopolskiego nie doprowadził do rozpoczęcia inwestycji. Zabrakło wyraźnie determinacji, którą dopiero teraz wykazały nowe władze województwa.

Jak poinformował Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Stanisław Pyzdek, również na autostradzie pojawią się oznakowania o objazdach. Powiatowy Zarząd Dróg zaleca objazd zgodnie z tymczasową organizacją ruchu: z Wierzchosławic drogą wojewódzką 975 do miasta Wojnicz, a następnie drogą krajową nr 94 i ulicami Krakowską oraz Czerwonych Klonów. Z uwagi na duże natężenie ruchu sugeruje się omijanie węzła autostradowego Tarnów – Mościce, i wjazd do miasta na węźle autostradowym Tarnów – Centrum. Kierowców z gmin Radłów oraz Wietrzychowice prosi się o wybieranie w miarę możliwości wjazdu do Tarnowa drogą nr 973 od strony Żabna.

IB / KMP Tarnów / Powiat Tarnowski