Nie przegap
Strona główna » Region » Niemal 1500 miejsc i wiele nowości – PWSZ w Tarnowie rozpoczyna rekrutację

Niemal 1500 miejsc i wiele nowości – PWSZ w Tarnowie rozpoczyna rekrutację

1157 na studiach stacjonarnych oraz 333 na studiach niestacjonarnych – tyle miejsc dla przyszłych studentów przygotowano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W największej uczelni regionu już jutro, 1 czerwca, rozpocznie się rekrutacja na studia. Pierwszy jej etap potrwa do 21 lipca, nabór dodatkowy zaplanowano od 1 do 15 września. Na chętnych czekają bardzo ciekawe kierunki i specjalności, wśród których jest kilka zupełnie nowych.

PWSZ w Tarnowie jest od dwóch lat – według oficjalnych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – najchętniej wybieraną wyższą szkołą zawodową w Polsce. – Pozycja lidera zobowiązuje, dlatego oferta edukacyjna, jaką przygotowaliśmy dla maturzystów jest jeszcze bogatsza niż przed rokiem i dodatkowo zawiera sporo ciekawych nowości – zapowiada Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

PRACA SOCJALNA to… pewna praca!

Zaledwie kilka dni temu tarnowska uczelnia uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Praca socjalna. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze decyzji MNiSW, ale ta jest już w zasadzie formalnością. Na tym kierunku na studentów czekają 43 miejsca.

– Program tych studiów został nasycony maksymalną ilością zajęć praktycznych i warsztatowych. Wszystko po to, by absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do trudnej i odpowiedzialnej pracy, jaką jest zawodowe niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – mówi dr Jarosław Mikołajczyk, Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ.

„Praca socjalna” to interdyscyplinarny kierunek studiów. Łączy w sobie wiele dziedzin nauki, m.in.: socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, prawo, czy politykę społeczną. Kształcenie będzie prowadzone w oparciu o kadrę dydaktyczną z aż trzech instytutów PWSZ.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w instytucjach publicznych i samorządowych, takich jak: ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy centra pomocy rodzinie. Zmiany społeczne zachodzące obecnie w świecie powodują, że pracownicy socjalni coraz częściej znajdują pracę także w sektorze prywatnym.

HUMANIŚCI XXI wieku zapraszają!

Najwięcej nowości do wyboru mają maturzyści planujący studia filologiczne. W konetkście ministerialnych zapowiedzi na temat renesansu polskiej humanistyki, wybór jest z pewnością trafiony. Szczególnie, że propozycje Instytutu Humanistycznego zostały „skrojone” pod potrzeby młodych ludzi, dla których środowiskiem naturalnym jest Internet, media społecznościowe i nowoczesne kanały komunikacji.

Dlatego aż trzy nowe specjalności pojawiły się w tym roku na kierunku Filologia polska: komunikowanie medialne i komunikowanie wizerunkowe, retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej oraz twórcze pisarstwo.

– Wszystkie nowe specjalności są odpowiedziami na wyzwania współczesnego świata. Wszystkie powstawały w oparciu o rozmowy z potencjalnymi pracodawcami tak, aby absolwentów wyposażyć w wiedzę i kompetencje rzeczywiście potrzebne na rynku pracy – tłumaczy dr Małgorzata Pachowicz, Kierownik Zakładu Filologii Polskiej Instytutu Humanistyczne PWSZ.

Warto podkreślić, że zmiany zaszły także na specjalności filologia romańska. Tam pojawił się „język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych”. – Od tego roku zapraszamy także na studia niestacjonarne na tej specjalności (język francuski dla potrzeb zawodowych – red.) – mówi dr Joanna Graca, Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ.

POLITECHNICZNE nowości dla przyszłych inżynierów

Bardzo ciekawą, nową propozycję przygotowano także dla „umysłów ścisłych”. – Specjalność „inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa” to doskonałe połączenie studiów w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania materiałów dla budownictwa, czyli np. metali, stopów, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych czy kompozytów z projektowaniem form przemysłowych w budownictwie – mówi dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.

– To nie tylko pierwsza tego typu specjalność w Polsce, ale także pierwsza w kraju – jeśli chodzi o szkoły typu PWSZ – w której będziemy korzystać z programu opracowanego w Cambridge – podkreśla.

Dodatkowym „magnesem” dla studentów marzących o studiach politechnicznych może być z pewnością także możliwość odbywania tzw. „płatnych praktyk”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, studenci zakwalifikowani do programu dostają ok. 10 tys. zł za udział w sześciomiesięcznych praktykach.

Nowości może być więcej jeszcze w tym roku

Lista nowości może się jeszcze wydłużyć. Uczelnia czeka bowiem na pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej na temat kształcenia na dwóch kierunkach: Automatyce i robotyce oraz Fizjoterapii. – Zmiany na tym ostatnim są wynikiem nowych przepisów. Zgodnie z nimi, kształcenie na kierunku Fizjoterapia może być prowadzone jedynie na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich. W PWSZ dotąd nadawaliśmy jedynie tytuły licencjata. Kompletne wnioski, zarówno dotyczące Fizjoterapii, jak i Automatyki i Robotyki są już w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czekamy na jej opinie – wyjaśnia dr Małgorzata Martowicz, Prorektor PWSZ ds Studenckich.

Co warto podkreślić, nauka na znakomitej większości kierunków odbywa się w PWSZ w oparciu o tzw. „praktyczne profile kształcenia” co dla studentów oznacza większą liczbę godzin praktyk (nie sześć, a dwanaście tygodni) i w konsekwencji łatwiejsze wejście na rynek pracy.

Tegoroczna rekrutacja tradycyjnie odbędzie się w dwóch terminach: 1 czerwca-21 lipca oraz 1-15 września. Opłaty dla kandydatów nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłorocznych i wynoszą: 120 zł dla ubiegających się o przyjęcie na kierunki: wzornictwo oraz grafika oraz 80 zł na pozostałe kierunki i specjalności.

Wszystkie informacje dostępne sa na pwsztar.edu.pl oraz specjalnej stronie dla kandydatów na studia – kandydat.pwsztar.edu.pl.

PWSZ