Don't Miss
Home » Religia » Odpust ku czci św. Marii Magdaleny w bazylice

Odpust ku czci św. Marii Magdaleny w bazylice

SONY DSCSetki wiernych przybyły jak co roku 22 lipca do sanktuarium szczepanowskiego na uroczystość św. Marii Magdaleny – pierwszej patronki tutejszej parafii. Św. Maria Magdalena jest również patronką trwającego w parafii św. Stanisława BM w Szczepanowie roku jubileuszowego związanego z 1000 – leciem chrześcijaństwa na tej ziemi, z której wyszedł św. Stanisław, patron diecezji i Polski.

Uroczystą sumę o godz. 11.00 celebrował ks. Edward Bryła rodak szczepanowski, obchodzący w tym roku 40 rocznicę święceń kapłańskich, rezydent w parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach.

W uroczystościach wzięli udział księża rodacy oraz wikariusze którzy pracowali w Szczepanowie. Po sumie odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół bazyliki.

W archiwach możemy znaleźć informacje o ufundowaniu przez Wielisława i Bognę – rodziców św. Stanisława BM kościoła pw. Św. Marii Magdaleny. Obecny kościół Św. Marii Magdaleny został ufundowany w 1470 roku przez Jana Długosza. Kościół szczepanowski stanowi jedną z szeregu budowli ufundowanych przez Długosza. Jako człowiek wrażliwy na dawne tradycje, pragnął on w miejscach ważnych dla Polaków, wznieść trwałe pomniki- budowle upamiętniające wyjątkowe wydarzenia i ludzi.

Galeria zdjęć <==

bazylikaszczepanow.pl